Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos narės (ITUC) kreipiasi į šalių vyriausybes

autorius Solidarumas

Daugelį metų TDO priežiūros sistema atliko svarbų vaidmenį prižiūrint konvencijų ir rekomendacijų taikymą ir rėmėsi trišališkumu. Nuo 2012 darbdavių grupė pradėjo išpuolius prieš šią sistemą, stengėsi sumenkinti TDO ekspertų komiteto vaidmenį.

Tai prasidėjo abejonėmis dėl teisės streikuoti, šią teisę apsaugo TDO konvencija Nr. 87, tai yra teisė, kuri buvo iš esmės pripažinta visus TDO egzistavimo  dešimtmečius. Darbdavių grupė suabejojo ekspertų komiteto gerai pagrįstomis nuomonėmis ne tik dėl šios, bet ir dėl kitų konvencijų.

Nors ir nėra pagrindo, darbdavių grupė mano, kad tai jie, o ne nepriklausomų ekspertų komitetas, nustato ir aiškina konvencijų reikšmę.

Nuo 1926 ekspertų komitetas buvo TDO Valdybos įgaliotas pateikti motyvuotas, nepriklausomas pastabas dėl konvencijų ir rekomendacijų įgyvendinimo ir perkėlimo į  teisės aktus  ir praktikas.

TDO konvencija Nr. 87 neabejotinai gina darbuotojų teisę streikuoti.  Be to, ekspertų komitetas rėmėsi gerai žinomais  metodais. ITUC parengė išsamų memorandumą dėl teisės streikuoti teisinių pamatų ir  įtikinamai paneigia Darbdavių grupės argumentus.

Jį galima rasti:

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf.

Šalių vyriausybės yra sunerimusios dėl to, kad jau antrą kartą yra sužlugdomas TDO Konferencijos komiteto dėl Standartų taikymo darbas. Pirmą kartą  – 2012 m., antrą kartą  2014 m.  Darbdavių grupė davė suprasti, kad ji ir toliau trikdys TDO priežiūros sistemos darbą dėl savo požiūrio į teisę streikuoti bei ekspertų komiteto vaidmens. Taigi, TDO valdyba privalo nedelsdama imtis ryžtingų veiksmų, tam, kad egzistuojanti sistema būtų apsaugota.
 
Mūsų nuomone, yra tik viena galimybė, tai yra  perduoti ginčą dėl  teisės streikuoti  Tarptautiniam teisingumo teismui (International Court of Justice), prašant parengti  patariamąją  nuomonę, kaip tai numato  TDO Konstitucijos 37.1 str..
 
Ginčas dėl TDO konvencijos Nr. 87 išaiškinimo dėl teisės streikuoti, aiškiai atitinka kreipimosi į TTT reikalavimus. Kreipimąsi gali teikti TDO  Valdyba paprastos balsų daugumos sprendimu.  TTT sprendimas turėtų būti galutinis ir daugiau nebebūtų keliamas  teisės streikuoti klausimas.

Todėl ITUC ragina visas vyriausybes prisijungti prie Darbuotojų  grupės ir paremiant šį siūlymą artimiausios TDO  Valdybos metu, kuri vyks  2014 m. lapkričio mėnesį.

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija

0 komentaras
0

Palikti komentarą