Keičiamas Darbo kodeksas

autorius Solidarumas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paruošė ir teikia 2014 m. balandžio 8 d. Trišalei tarybai Darbo kodekso (DK) 24,99,112,147,175,202,212 ir 256 straipsnių pakeitimus.

Dalis pakeitimų susiję su kolektyvinėse sutartyse reglamentuojamų klausimų perkėlimu į darbo tvarkos taisykles, kurioms neprivalo pritarti darbuotojų susirinkimas ir dėl ko ženkliai pablogės socialinė partnerystė, nes darbdaviai vengs sudaryti kolektyvines sutartis. Taip pat DK 147 str. 3 ir 6 dalių pakeitimuose siūloma privalomų išankstinių grafikų iki jie įsigalios darbo grafikų skelbimo informaciniuose stenduose, siūloma leisti darbo grafikų skelbimo tvarką nustatyti darbo tvarkos taisyklėse jeigu nėra kolektyvinės sutarties. Analogiškai DK 256 str. 1 d. visiškos materialinės atsakomybės darbų ir pareigų sąrašus nustatyti darbo tvarkos taisyklėse.

DK 99 str. pakeitimuose siūloma atsisakyti darbo sutarčių registracijos ir darbo pažymėjimų;

DK 112 str. sezoninių darbų sąrašą siūloma išplėsti darbais, kurie susiję su sezoniniais pokyčiais rinkoje;

DK 147 str. siūloma darbdaviui pačiam leisti nusistatyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir atsisakyti Vyriausybės patvirtintos žiniaraščių pildymo tvarkos;

DK 175 str. siūlome nepanaudotas atostogas atleidžiant suteikti ne daugiau kaip už 3 darbo metus;

DK 202 str. siūloma atsiskaitymo lapelius duoti tik kai to prašo darbuotojas ne dažniau kaip kartą per mėnesį;

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą