Kintamoji atlyginimo dalis „Solidarumo“ nariui buvo sumažinta neteisėtai

autorius Solidarumas

“Solidarumo“ narys A.T.dirba AB „Lietuvos geležinkeliai“ vagonų tikrintoju-remontininku. Tik po dviejų savaičių po tariamo darbo drausmės pažeisimo A.T. buvo įteiktas reikalavimas pateikti raštišką pasiaiškinimą, kodėl traukinio vieno vagono ratų stabdžiai nebuvo nuorinti. Savo paaiškinime A.T. nepripažino  kaltės, nes  tinkamai atliko savo pareigas. Nepaisant to „Solidartumo“ nariui kintamoji atlyginimo dalis (KAD) buvo sumažinta 30 proc.

Dėl KAD „Solidarumo“ teisininkai surašė prašymą VDI Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai, kuri 2015 m. liepos 1 d. sprendimu pripažino KAD sumažinimą neteisėtu ir nurodė atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“  sumokėti ieškovui A.T. sumažintą KAD.

Toks sprendimas buvo priimtas todėl, kad pagal technologiją vagonų stabdžių nuorinimas buvo pavestas kitoms tarnyboms, ši A.T. pareiga nebuvo aiškiai nurodyta  vagonų tikrintojo-remontininko pareigų aprašyme, sprendimas neskirti KAD buvo ptiimtas  ne pagal rašytinius, o žodinius tarnybinius pranešimus.

Be to LPS „Solidarumo“ vyr. teisininkas KAD sumažinimą vertino kaip piniginę baudą už darbo drausmės pažeidimą, ko nenumato Darbo kodekso 237 str., 2013 m. KAD skyrimo nuostatų papildymas sumažinti KAD neskyrus drausminės nuobaudos  nebuvo suderintas su AB „Lietuvos geležinkeliai“  darbuotojų profesine sąjunga „Solidarumas”, pagal koektyvinę sutartį ir darbo tvarkos taisykles KAD gali būti mažinamaas už tą mėnesį, kurį skirta drausminė nuobauda, o drausminė nuobauda A.T.  nebuo skirta, AB „Lietuvos geležinkeliai“  advokatas netinkamai aišino ir taikė Ptofesinių sąjungų įstatymo 11 str., nes teigė, kad jeigu AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesine sąjunga „Solidarumas‘ nepasirašė kolektyvinės sutarties, tai šios profesinės sąjungos nariams netaikomis kolektyvinės sutarties garantijos derinti KAD skyrimo tvarkos pakeitimus. Tokį sprendimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ per mėnesį gali skųsti paduodant ieškinį apylinkės teismui.

Vyr. teisininkas P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą