Politikos tikslas – žmonių gerovė

autorius Solidarumas
plenaryposter-extra large

2015 m. liepos 1-2 d. vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Plenarinė sesija. Pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai baigusios  Latvijos Užsienio reikalų ministerijos parlamentinė valstybės sekretorė Zanda Kalnina-Lukaševica  apžvelgė pusės metų laikotarpio darbus bei esamą  padėtį Europos Sąjungoje. 

Ji pabrėžė tai, jog sėkmingą pirmininkavimą ES daugeliu atveju lėmė tai, kad Latvija  dirbo kaip viena komanda: buvo geras bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų ir socialinių partnerių – darbdavių ir profesinių sąjungų, taip pat buvo bendradarbiaujama su pilietinės visuomenės, NVO.  Latvijos atstovė minėjo susitarimą dėl Investicijų plano Europai, pažangą kuriant Europos energetikos sąjungą. Ypač daug nuveikta kuriant bendrą skaitmeninę rinką.  Latvija toliau vystė ES Rytų partnerystės politiką bei išsaugojo santykius su Rusija.  Didelis dėmesys buvo skiriamas socialinio dialogo svarbai, ypač kreipiant dėmesį į tvarų užimtumą.

Liuksemburgo pirmininkavimo prioritetus pristatęs Liuksemburgo Darbo, užimtumo bei socialinės ir solidarios ekonomikos ministras Nicolas Schmit, jis  kalbėjo apie Europos Sąjungos ekonomikos svarbą, jos konkurencingumą ir socialinės sanglaudos svarbą, pramonės politiką ir investicijas į žmones. Labai svarbu išlaikyti Europos socialinį modelį  bei imtis veiksmų, kad būtų kuriamos darbo vietos. Liuksemburgo pirmininkavimo metu  didelis dėmesys bus  skiriamas darbo vietų kūrimui, investicijoms bei socialinės sanglaudos problemoms spręsti. Svarbu kurti darbo vietas ypač smulkias ir vidutines įmones, imtis konkrečių veiksmų, kad būtų sprendžiamas jaunimo nedarbas. Stažuočių programa – gerai, tačiau labai svarbus, kad būtų kuriamos nuolatinės darbo vietos.

Skatinant ekonomikos augimą,  būtina atsižvelgti į ekonomikos socialinius aspektus, -sakė ministras. Tuo tikslu jau  liepos 6 d. vyks neformalus  ES šalių Socialinės apsaugos ir darbo ministrų susitikimas.

Kalbėta ir apie situaciją ES kaimynystės šalyse. Tragediją Tunise. Akivaizdu, kad būtina galvoti apie procesus, kurie vyksta ES kaimynystėje.  Tvarus vystymasis bei labai apgalvotas bendradarbiavimas su šalimis kaimynėmis yra svarbus ES užsienio politikos  uždavinys.

Ekonominis bendradarbiavimas, auganti socialinė gerovė, gyvenimo lygio augimas yra labai svarbus, – apie tai kalbėjo Lietuvos atstovas Gintaras Morkis, pristatydamas EESRK nuomonę dėl Europos Komisijos dokumento „Naujos Europos kaimynystės politikos link“. Jis taip pat pabrėžė apgalvotos diplomatijos  bei bendradarbiavimo su pilietine visuomene svarbą.

Parengė D.Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą