Koordinacinėje taryboje iškelta daug klausimų dėl naujojo Lietuvos socialinio modelio

autorius Solidarumas

Rugsėjo 13 dieną vykusiame Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinės tarybos posėdyje dalyvavo naujojo Lietuvos socialinio modelio kūrimo projekto vadovas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis bei šį projektą kartu su kitais mokslininkais rengiantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Audrius Bitinas.

Prof. dr. Tomas Davulis posėdžio pradžioje pristatė kokie pakeitimai bus padaryti Darbo kodekse. Dalis nuostatų į naujajį Darbo kodeksą bus perkelta iš dabartinio Profesinių sąjungų įstatymo, bus suteiktas statusas darbdavių organizacijoms, naikinamos įvairios pedagogų, gydytojų, aviacijos darbuotojų garantijos, kurios galės išlikti tik per kolektyvines sutartis.

Išnyksta trumpalaikių darbo sutarčių sąvoka, tačiau bet kuri sutartis gali būti padaroma terminuota, beto naikinamos antraeilės pareigos.

Po profesoriaus pasisakymo, koordinacinės tarybos nariams kilo daug klausimų.

Lietuvos vertėjų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkas Miroslavas Bingelis klausė dėl savarankiškai dirbančių asmenų, kurie negauna jokių socialinių garantijų, Aviacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bernardas Židonis domėjosi ar bus apsauga profesinės sąjungos nariams nuo galimo susidorojimo iš darbdavio pusės, Tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė klausė ar naujajame Darbo kodekse numatyta mokesčių lengvatos profesinių sąjungų nariams, LPS „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Algirdas Markevičius domėjosi ar išliks garantijos profesinių sąjungų nariams, išrinktiems į profesinės sąjungos valdymo organus, ar darbdaviai bus įpareigoti dalyvauti derybose dėl kolektyvinės sutarties.

Koordinacinės tarybos nariai taip pat kėlė klausimus ar liks bandomasis laikotarpis, kuriuo nesąžiningai dažnai naujamasi, kaip bus reglamentuojamas darbas per kelias darbovietes panaikinus antraeilių pareigų apibrėžimą, apie atleidimą iš darbo darbuotojui nesutikus su pakeistomis darbo sutarties sąlygomis ir kitus klausimus.

Tomo Davulio manymu, abiems pusėms – darbdaviams ir profesinėms sąjungoms reikia susitarti ko kiekviena šalis nori ir siekti savo tikslų darant  abipuses nuolaidas. Jo manymu, kolektyvinė sutartis yra aukštesnis mūsų išsivystymo lygis. Jei nepavyktų susitarti, darbuotojai turėtų motyvą streikuoti.

Apibendrinus Tomo Davulio žodžius, galima teigti, jog dėl šiuo metu Darbo kodekse įtvirtintų ir naujajame kodekse panaikinamų garantijų bus galima derėtis per kolektyvines sutartis.

Atsakydamas į klausimus, teisės profesorius paminėjo, jog tikrai nebus taip, kad negalima iš darbo atleisti profesinių sąjungų renkamo organo nario, savarankiškai dirbančių asmenų socialinės garantijos tikrai nebus tokios pačios kaip dirbančių pagal darbo sutartį.

Naujojo socialinio modelio kūrimo projekte dirbantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Audrius Bitinas pasakojo, jog siekiama sukurti lankstesnius darbo santykius, tačiau numatoma ir ženkli socialinio draudimo sistemos plėtra, draudžiant visas visuomenės grupes.

Kalbėdamas apie profesinius pensijinius fondus, kuriuos gali kurti darbuotojai kartu su darbdaviu, Audrius Bitinas teigė, jog šie fondai gali veikti draudžiant darbuotojus gyvybės draudimu. Per kolektyvines sutartis darbdavys galėtų įsipareigoti mokėti visą ar dalį gyvybės draudimo įmokos. Profesorius pabrėžė, jog dalyvaujant pensijinio fondo veikloje, riziką reikia mažinti palaipsniui.

Po diskusijų ir klausimų – atsakymų apie naujajį socialinį modelį, koordinacinėje taryboje priimti sprendimai įvairiais organizacijos vidiniais klausimais.

Dėl pasiekto narių skaičiaus į koordinacinę tarybą priimtas antras atstovas nuo Klaipėdos valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos – buvusi pirmininkė Birutė Barišauskienė.

LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė pristatė organizacijos strategiją, numatytus įkurti komitetus. Šią strategiją patvirtino koordinacinės tarybos nariai.

Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Ramutė Minkevičienė bei Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Kindurienė pristatė Lietuvos švietimo profesinių sąjungų Jungtinės atstovybės planuojamą akciją “Politikai gyvena, o visi tik išgyvena” ir pakvietė prie akcijos prisijungti LPS “Solidarumas” koordinacinės tarybos narius.

Taip pat aptarti kiti einamieji klausimai, įvairūs narių pasiūlymai, pasveikinti jubiliatai.
{phocagallery view=category|categoryid=249}

0 komentaras
0

Palikti komentarą