Kovo 8-oji – Tarptautinė moterų diena

autorius Solidarumas
kovo 8

1908 m. kovo 8 d. Niujorke įvyko milžiniška demonstracija, kurios metu moterys reikalavo balsavimo teisių, didesnio ir vienodo su vyrais atlyginimo, sutrumpintos darbo dienos ir kitų svarbių moterims teisių. 1910 m. Tarptautinėje moterų konferencijoje Kopenhagoje buvo nutarta kasmet švęsti kovo 8-ąją kaip Tarptautinę moters dieną, kurios metu moterys visame pasaulyje skirtų dėmesį kovai už savo teises ir rengtų protestus.

1975 m. Jungtinių Tautų Organizacija, minėdama Tarptautinius moters metus, paskelbė Kovo 8-ąją Tarptautine moters diena ir rekomendavo visoms šalims ją minėti pagal savo papročius ir tradicijas.

Nors moterys jau iškovojo teisę balsuoti rinkimuose ir gauti vienodą su vyrais atlyginimą, bet kova už moterų teises nesibaigia.

Statistika rodo, kad iki pandemijos Lietuvos moterų atlyginimas buvo apie 14% mažesnis nei vyrų. Nors tai mažiausias skirtumas Europoje, pagrindo džiaugtis nėra. Dėl pandemijos metu įvestų karantino apribojimų pirmiausia nukentėjo moterys, nes krizė labiausiai paveikė paslaugas ir prekybą, kuriose jos sudaro daugumą darbuotojų.

Ypač sunkioje finansinėje padėtyje atsidūrė moterys, kurios vienos augina vaikus ir neteko darbo ar buvo išleistos į prastovas. Dėl karantino uždarius darželius ir mokyklas dar labiau pasunkėjo dirbančių vienišų motinų padėtis.

Moterys dar dažnai darbe susiduria su psichologiniu smurtu ir net seksualiniu priekabiavimu.

Dažnai moterų nepriima į darbą dėl to, jog jos yra moterys, nes darbdaviai nenori, kad jų darbuotojos išeitų iš darbo gimdymo atostogų ar slaugytų savo sergančius vaikus.

Lietuvoje moterys dažnai yra priverstos dirbti viršvalandžius, kad galėtų suteikti bent minimalias pragyvenimo sąlygas savo šeimoms ir vaikams, bet tuo pačiu nuskriausdamos juos, nebegalėdamos skirti jiems pakankamai savo dėmesio ir meilės.

Europos profesinių sąjungų dėka Europos Komisija 2019 metais patvirtino direktyvą Dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros Darbo ir asmeninio gyvenimo subalansavimo, kurioje numatytos priemonės, kurios padėtų užtikrinti moterims orias darbo ir gyvenimo sąlygas, leidžiančias dirbti ir užsidirbti, neatsižadant savo, kaip moterų poreikių, tinkamą socialinę ir sveikatos apsaugą joms, jų vaikams ir jų šeimoms.

Raginame Vyriausybę, Seimą ir kitas atsakingas valstybines institucijas užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatų Lietuvoje būtų laikomasi.

Linkime vyrams neužmiršti, kad moterys yra vertos meilės ir pagarbos visus metus, kiekvieną dieną, o ne tik Kovo 8-ąją.

0 komentaras
0

Palikti komentarą