Tarptautinės moters dienos proga kreiptasi į Ministrę Pirmininkę

autorius Solidarumas
krupaviciene kovo 8 d

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė Tarptautinės moters dienos proga išsiuntė Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei raštą, kuriame atkreipiamas dėmesys į skaudžiausias Lietuvos moterų problemas ir pateikiami pasiūlymai kaip jas spręsti.

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei 2020-03-08

Dėl Lietuvos moterų padėties Tarptautinės moterų dienos proga

Per Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį pasiekėme nemažai, gerinant moterų padėtį. Šiandien, kaip niekada Lietuvos istorijoje daug moterų užima svarbiausias valstybės valdymo pareigas. Skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų iki pandemijos buvo mažiausias Europoje.

Tačiau dar turime padaryti daug darbų, kad moterų gyvenimo ir darbo sąlygos būtų geros.

Per Covid- 19 pandemiją pamatėme su kokias dideliais darbo krūviais susidūrė mūsų moterys, mamos. Jos turėjo pasirūpinti šeimos nariais ir tuo pat metu dirbti nuotoliniu būdu. Jos turėjo kartu su mokytojais padėti nuotoliniu būdu mokytis savo vaikams. Daug šeimų susidūrė su kompiuterių ir kompiuterinių programų trūkumu.

Covid – 19 pandemija atskleidė, kad socialiai jautriausia grupė yra vyresnio amžiaus moterys, neturinčios kvalifikacijos, gyvenančios mažuose gyvenvietėse, moterys su negalia, moterys, turinčios šeimyninių įsipareigojimų.

Moterys dar dažnai darbe susiduria su psichologiniu smurtu ir net seksualiniu priekabiavimu.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje darbuotojų sveikatinimui numatytos penkios dienos šiandien yra nepasiekiamos būtent toms moterims, kurios pandemijos metu dirbo sunkiausiai t.y. sveikatos priežiūros darbuotojoms, nes jos dirba viešosiose įstaigose, kuriose Nacionalinė kolektyvinė sutartis netaikoma dėl jų statuso. Nepaisant vieningo visų Lietuvos profesinių sąjungų prašymo vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis išplėsti Nacionalinės sutarties taikymą viešosioms įstaigoms, tai nedaroma, aiškinant, kad biudžete nėra lėšų. Mums didėle gėda dėl tokių mūsų valdžios sprendimų. Sveikatos ir imuniteto stiprinimas, ligų prevencija, streso, darbo krūvių mažinimas ir atlyginimų didinimas turi būti prioritetine Vyriausybės darbo kryptimi. Nepakanka pasakyti: „Ačiū, herojai“.

Lietuvoje vis dar yra skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Tačiau labai liberalios ir painios darbo apmokėjimo sistemos leidžia darbdaviams paslėpti diskriminacinius požymius po kvalifikacijos, darbo našumo, darbo pareigybių aprašymo skraistė. Darbo apmokėjimo sistemos nėra derinamos ir aptariamos su profesinėmis sąjungomis. Atlyginimų klausimai vis dar slepiami po konfidencialios informacijos ar duomenų apsaugos priedanga.

Siūlome, taikant aktyvios darbo rinkos priemonės išplėsti gavėjų sąrašą, atkreipiant dėmesį į moteris, auginančias vaikus, ir moteris, turinčias negalią.

Padidinti šalpos pensijas žmonėms netekusiems darbingumo. Suteikti daugiau socialinių paslaugų šeimoms, motinoms, prižiūrinčioms vaikus ir turinčioms neįgalius šeimos narius.

Didinti jų socialinės garantijas: plėsti sveikatos apsaugą, pensijinį draudimą, mokėti išmokas, kurios būtų ne mažesnes nei minimalus pragyvenimo lygis.

Pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą