Kvietimas dalyvauti konkurse

autorius Solidarumas

Pirmą kartą Lietuvos įmonės ir organizacijos bei mokslo bendruomenė kviečiamos dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamame Nacionalinio standartizacijos prizo konkurse.

Nacionaliniu standartizacijos prizu gali būti apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo pagal keturias kategorijas: pažangios įmonės ir organizacijos; tyrėjai ir inovatoriai; mokslininkai ir jaunieji profesionalai bei standartizacijos propaguotojai.

Pateiktos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktus argumentus: kaip standartų taikymas lėmė teigiamus pokyčius organizacijos veikloje; kaip taikant standartus prisidėta prie nacionalinės standartizacijos plėtojimo ir ekonomikos augimo skatinimo; koks buvo mokslo tiriamųjų darbų rezultatų panaudojimas ar inovatyvių sprendimų pritaikymas standartizacijoje. Taip pat bus vertinami ir standartizacijos populiarinimo straipsniai, mokslo darbai, tyrimai standartizacijos tema.

Konkursui pateiktas paraiškas vertins komisija, sudaryta iš verslo, akademinės visuomenės ir Departamento atstovų. Teikti paraiškas Nacionalinio standartizacijos prizo konkursui galima iki liepos 1 d. Apdovanojimai bus įteikiami Pasaulinės standartų dienos proga 2019 m. spalio mėnesį.

Išsamesnė informacija, susijusi su konkursu, pateikiama Departamento interneto svetainės skiltyje KONKURSAS.

Kviečiame Jūsų organizaciją ir narius dalyvauti konkurse bei pasidalinti pasiekimais taikant standartus ar standartizacijos propagavimo patirtimi!

Pagarbiai

Mindaugas A. Balčiauskas

Standartų leidybos skyriaus vedėjas

Tel.: (5) 270 93 58, el. paštas: Mindaugas.Balciauskas@lsd.lt

Lietuvos standartizacijos departamentas

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

www.lsd.lt

0 komentaras
0

Palikti komentarą