Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ valdybos nuomonė dėl urėdijų pertvarkos

autorius Solidarumas
miskai

 

2017 m. kovo 17 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos posėdyje buvo apsvarstyta Vyriausybės pradėta vykdyti miškų ūkio pertvarka. Į pirmininkę Kristiną Krupavičienę ir į kitus valdybos narius kreipėsi Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai, gyvenantys Varėnos ir Druskininkų rajonuose,  prašydami ginti jų ir jų artimųjų darbo vietas, kurioms gresia su profesinėmis sąjungomis nederinta urėdijų pertvarka. Ištyrusi padėtį valdyba paskelbė pareiškimą, kuris bus išsiuntinėtas visoms už miškų ūkio pertvarką atsakingoms valstybinėms institucijoms.

Pareiškimas
 
Lietuvos profesinės sąjungai „Solidarumas“  kelia susirūpinimą  Vyriausybės pradėta vykdyti  miškų ūkio reorganizacija ir planai atleisti iš darbo daugiau kaip  400 darbuotojų.
 
Stebina tai, kad ketinama pertvarkyti ne nuostolinga, o pelningai veikianti valstybinį turtą valdanti sistema.
 
Kelia nerimą tai, kad miškų ūkio reforma pradėta be konsultacijų su socialiniais partneriais t.y. profesinėmis sąjungomis,  urėdais ir urėdijų darbuotojais, pažeidžiant  Europoje priimtus socialinio dialogo principus.
 
Mums rūpi atleisti ketinamų darbuotojų likimas,  žinant, kad dauguma jų gyvena vietovėse, kuriose  yra aukštas nedarbo lygis.
 
Kviečiame Vyriausybės atstovus, atsakingus už šią reformą, pradėti konsultacijas su socialiniais partneriais, profesinėmis sąjungomis, urėdais ir urėdijų darbuotojais ir derinti su jais reformos eigą taip, kad dėl dėl šios pertvarkos  darbuotojai nenukentėtų,  valstybinis turtas būtų racionaliai tvarkomas, o miškai nebūtų privatizuojami.
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė
0 komentaras
0

Palikti komentarą