LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS“ KOORDINACINĖS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ĮVEDAMO KARANTINO

autorius Solidarumas

LR Ministrui Pirmininkui gerb. Sauliui Skverneliui 

LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS“ KOORDINACINĖS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ĮVEDAMO KARANTINO

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atkreipia visų socialinių partnerių dėmesį ir pastebi, kad tik visų šalių Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų geranoriškumas, abipusis komunikavimas ir šalių tarimasis šiandien yra geriausias kelias įveikti šiuos iškilusius sunkumus.

Pirma, darbuotojų sveikata ir saugus darbas turi būti prioritetu. Jei darbovietės veikla nėra ribojama, būtina imtis gydytojų ar institucijų rekomenduojamų priemonių, individualiai įvertinus užsikrėtimo rizikas. Tokiu atveju siūlome pasitelkus profesinių sąjungų atstovus, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, suteikiant jiems įgaliojimus operatyviai ir efektyviai spręsti ar teikti pasiūlymus dėl konkrečių ar bendrų apsaugos priemonių nustatymo, tokių kaip individualių darbuotojo apsaugos priemonių (kaukių, pirštinių ir kt.) naudojimas ir bendrų apsaugos priemonių taikymas (pvz. patalpų temperatūrinis režimas, dezinfekcija) gali leisti vykdyti darbinę veiklą, tačiau reikia atsižvelgti į koronaviruso plitimo ypatybes ir gydytojų rekomendacijas. Šiandien ligoninėse, kuriose susiduriama su didele tikimybe užsikrėsti virusu, personalas turi būti aprūpintas atitinkama apsauga (specialūs rūbai, respiratoriai, vienkartinės pirštinės, akių apsaugą užtikrinančios priemonės), maitinimo įstaigose, parduotuvėse, klientų aptarnavimo vietose, transporto priemonėse, taip pat socialiniams darbuotojams, kurie lankosi šeimose, pas senyvo amžiaus žmonės, turi būti taikomos intervencinės priemonės, kaip reguliari dezinfekcija, pertraukos higienai, papildomos individualios apsaugos priemonės (vienkartinės pirštinės, respiratoriai) darbuotojams.

Raginame Vyriausybę imtis visų diplomatinių ir kitų priemonių, kad krovininio transporto vairuotojai, kurie šiandien yra kelyje ir gabena svarbius krovinius saugiai grįžtų namo. Vairuotojams karantino metų  būtų mokamas 80 proc. VDU darbo užmokestis, įvertinus ir dienpinigius. Reikia turėti omenyje, kad darbdavys lieka atsakingas tiek prieš darbuotojus, tiek prieš klientus dėl pasirinktų apsaugos priemonių tinkamumo ar savo priimtų ar nepriimtų sprendimų pagrįstumo ir dėl to kilusios žalos sveikatai.

Antra, raginame įmones, įstaigas neatleidinėti darbuotojų iš darbo. Esant ekstremaliai situacijai turime ieškoti galimybių, kaip išnauduoti Garantinio fondo lėšas darbuotojų prastovų apmokėjimui, nedarbo prevencijai užkirsti.

Trečia, raginame nemažinti darbo užmokesčio darbuotojams, esant prastovoje ne dėl jų kaltės, arba dirbant nuotoliniu būdu. Daugybė įstaigų, mokyklų, darželių šiandien yra uždarytos ir jų darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, arba yra prastovose. 

Darbo kodeksas nustato detalias apmokėjimo už prastovos laiką taisykles – paskelbus prastovą neterminuotai ir atsižvelgiant į padidėjusias ryšium su šeimos išlaikymu išlaidas,  siūlome mokėti 80 proc. VDU. Tas pats galioja ir nemokamoms atostogoms, kurių iniciatorius visais atvejais yra tik darbuotojas. Jei darbuotojas tokio noro nepareiškia, nemokamų atostogų inicijuoti darbdavys negali (ekstremalių sąlygų metu nemokamų atostogų suteikti ne daugiau kaip 3 dienų).

Mokėti 30 proc.priedą prie atlyginimo medikams dirbantiems pavojingomis darbo sąlygomis, kurie šiandien atlieka ypač svarbų darbą Lietuvai.

Raginame atidėti mokesčių (GPM, PVM, SODROS) mokėjimą individualią veiklą užsiimantiems asmenims, įmonėms, ypač smulkioms užsiimančioms smulkiąją prekyba, maitinimu, teikiančioms paslaugas ir t.t. kurios dėl karantino įvedimo negali vykdyti savo veiklos.

Raginame Vyriausybę tartis su bankais, kad karantino metu nedirbantiems darbuotojams, būtų atidėti paskolų mokėjimai, kad darbuotojams nebūtų taikomi mokesčių išieškojimai per anstolius.   

Raginame Vyriausybę suteikti materialinę pagalbą, pašalpas ypač mažas pajamas gaunantiems darbuotojams, karantino metu nedirbantiems darbuotojams apmokėti už komunalinės paslaugas. 

Atkreipame dėmėsį į mažų vaikų priežiūros klausimą, tėvams dirbant ypatingos svarbos srityse (medikai, vaistininkai, energetikai, maisto pramonės gamybos ir maisto produktų prekybos įmonėse viešajame transporte), ypač,  kai abu tėvai dirba aukščiau išvardintose sektoriuose.

Raginame Vyriausybę, savivaldybes spręsti maitinimo klausimą socialiai remtinų šeimų vaikams, kurie gaudavo nemokamus pietus mokyklose, suorganizuojant jiems maisto davinius.

Pagarbiai, 

Pirmininkė                                                                                  Kristina Krupavičienė 

0 komentaras
0

Palikti komentarą