Europos Komisija priėmė rekomendaciją

autorius Solidarumas

2020 m. kovo 13 d. Europos Komisija priėmė rekomendaciją Nr. 2020/403 dėl atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros procedūrų, atsižvelgiant į COVID-19 grėsmę.

Siekdama užtikrinti, kad COVID-19 protrūkio sąlygomis būtų tinkamai aprūpinama asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) ir medicinos priemonėmis, Europos Komisija ragina visus tiekimo grandinės ekonominės veiklos vykdytojus ir notifikuotąsias įstaigas bei rinkos priežiūros institucijas taikyti visas turimas priemones, kad paremtų pastangas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad AAP ir medicinos priemonių pasiūla visoje ES rinkoje atitiktų vis didėjančią paklausą. Vis dėlto šiomis priemonėmis neturėtų būti neigiamai veikiamas bendras sveikatos ir saugos lygis, o visi atitinkami suinteresuotieji subjektai turėtų užtikrinti, kad visomis ES rinkai pateikiamomis AAP ar medicinos priemonėmis ir toliau būtų tinkamai saugoma naudotojų sveikata ir garantuojama sauga.

Pažymėtina, kad Reglamento (ES) 2016/425 14 straipsnyje, Direktyvos 93/42/EEB 5 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2017/745 8 straipsnyje AAP ir medicinos priemonių gamintojams numatyta galimybė remtis konkrečiais techniniais sprendimais, kurie išsamiai apibūdinti darniuosiuose standartuose arba jų dalyse. Tačiau esamomis aplinkybėmis atitiktis darniesiems standartams nėra privaloma. Gamintojai gali laisvai rinktis kitus techninius sprendimus, jei konkrečiu pasirinktu techniniu sprendimu užtikrinama, kad AAP ar medicinos priemonė atitinka taikytinus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

Su rekomendacijos tekstu galima susipažinti čia.

0 komentaras
0

Palikti komentarą