Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pareiškimas

autorius Solidarumas
Jovitai

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui gerb. Sauliui Skverneliui
Lietuvos pramonininkų konfederacijai
Lietuvos verslo konfederacijai
Lietuvos darbdavių konfederacijai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pareiškimas dėl atlyginimų didinimo medicinos, prekybos centrų, transporto ir kitiems karantino sąlygomis dirbantiems darbuotojams

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, stebėdama susidariusią situaciją kovoje su COVID-19, aktyviai dalyvaudama Trišalės tarybos darbe, įstatymų leidyboje, užtikrindama bendradarbiavimą socialinių partnerių ir teisės aktų, reglamentuojančių darbą, įgyvendinimą, rūpindamasi darbuotojais, atsakingais už ekstremalios situacijos suvaldymą, atkreipia dėmesį į tai, kad:

Pastarosiomis savaitėmis ženkliai išaugo medicinos darbuotojų, ypač greitosios pagalbos darbuotojų, prekybos centrų, transporto, maisto gamintojų ir kitų karantino sąlygomis dirbančių darbuotojų darbo krūvis. Medicinos darbuotojams, ypač greitosios pagalbos medikams, taip pat prekybos centrų, transporto, maisto gamintojų ir kitiems karantino metų dirbantiems, ženkliai padidėjo tikimybė užsikrėsti infekcine liga COVID-19;
Susiklosčiusi situacija yra ypatingai sudėtinga, darbo užmokesčio didinimas nepakeis saugos ir sveikatos priemonių, nesumažins darbo sąlygų pavojingumo, tačiau mūsų manymu darbuotojams turi būti atlyginta už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 straipsnis, 144 straipsnio 7 dalis ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsnis, numato priemokas už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kai padidintas darbuotojo darbų mastas, mokėti padidintą, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestį.
Atsižvelgiant į Darbo kodekse, bei kitų įstatymų nustatytas galimybes, p r a š o m e ieškoti galimybių karantino sąlygomis dirbantiems medikams ir kitiems darbuotojams didinti darbo užmokestį iki 30 proc.

Tikime, jog tik bendras darbas ir tarpusavio supratimas padės rasti bendrą išeitį iš susidariusios situacijos, o tarpusavio susitelkimas leis atgaivinti stojančią ekonomiką nedidinant pelno vieni kitų sąskaita. 

Pagarbiai, Pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą