Minimalaus darbo užmokesčio direktyva

autorius Jovita

Europos profesinių sąjungų konfederacija (toliau ETUC) informuoja savo narius, tame tarpe Lietuvos profesinę sąjungą ,,Solidarumas”, dėl lemiamo laikotarpio, kuris yra iki gegužės 11d. Pasirodo, kad kaip tik šiuo metu Europos Sąjungos (toliau ES) Taryba ir Parlamentas turi apsispręsti dėl tinkamo minimalaus darbo užmokesčio ES direktyvos prėmimo. ETUC konsultuoja, kaip reikėtų dirbti su šiomis institucijomis.
ES Taryba
Savaitę, prasidedančią nuo balandžio 19 d., pirmadienį, prašoma organizacijų imtis veiksmų savo vyriausybės atžvilgiu.
Valstybės narės šią direktyvą aptars ES Tarybos socialinių klausimų darbo grupėje balandžio 26–27 d. Valstybės narės išsiųs komentarus ir pasiūlymus pirmininkaujančiai Portugalijai iki balandžio 26 d.
Labai svarbu, kad nacionalinės organizacijos kuo greičiau susisiektų su atitinkamu ministru su prašymu susitikti iki balandžio 26 ir 27 d., Kad užtikrintų, jog Taryba nepateiks žalingų direktyvos pakeitimų.
Norėdami padėti organizacijoms, siunčiamas palaikymo dokumentas, kuriame paneigiami mitai, kuriuos darbdaviai ir konservatyvios vyriausybės pateikė dėl direktyvos.
Taip pat galite pridėti pagrindinių vyriausybių pozicijų, išsakytų paskutinėse diskusijose Taryboje, santrauką. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų vyriausybių pozicijos Europos lygiu gali skirtis nuo nacionaliniu lygmeniu pareikštų reikalavimų.
Veiksmo savaitę organizacijos prašomos viešai paskelbti susitikimus su ministrais ir, jei reikia, paskelbti vyriausybėms keliamus reikalavimus socialiniuose tinkluose, jūsų svetainėje ir žiniasklaidoje.
Veiklos savaitę ETUC skelbs vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti profesinių sąjungų lyderiai ir darbuotojai, palaikantys direktyvą ir raginantys pakeisti direktyvą, kad būtų patenkinti profesinių sąjungų reikalavimai.
Europos Parlamentas
Savaitę, prasidedančią balandžio 26 d., pirmadienį, prašoma organizacijų imtis veiksmų savo Europos Parlamento (toliau – EP) narių atžvilgiu.
Labai svarbu, kad organizacijos kuo skubiau susisiektų su savo EP nariais, kad susitiktų su jais balandžio pabaigoje, kad užtikrintų, jog jie visiškai palaiko teigiamus direktyvos pakeitimus, kuriuos pateikė Komisija, EP nariai Jongerius ir Radtke.
EP projektą dėl direktyvos pradės svarstyti balandžio mėnesį, o pakeitimų pateikimo terminas bus gegužės 11 d. Pranešimo projekte pateikiami labai svarbūs profesinių sąjungų reikalavimai, todėl dabar turime būti aktyvūs jį palaikydami ir toliau tobulindami. Iki balandžio 26 d. organizacijų prašoma paskelbti „tweets“ / „žinutes“, kad būtų paviešinti jūsų veiksmai.
ETUC prašo kuo skubiau atsiųsti vaizdo įrašus (ne ilgiau 30 sekundžių ir iki balandžio 16 d.) kuriuose galėtų būti:
1) profesinių sąjungų lyderiai, palaikantys direktyvą ir būtinus jos patobulinimus,
2) darbuotojai / profesinių sąjungų nariai, aiškiai nurodantys, kodėl esama padėtis nėra priimtina ir reikalingi ES veiksmai (nes nesilaikoma profesinių sąjungų teisių, kolektyvinių derybų aprėptis nėra pakankama, įstatymuose numatytas minimalus darbo užmokestis yra per mažas, darbuotojai nėra mokamas minimalus darbo užmokestis).
Profesinių sąjungų judėjimo sėkmė priklauso nuo to, ar visi susitelks dėl tikslo!

0 komentaras
0

Palikti komentarą