Socialinis dialogas Baltijos jūros regione

autorius Jovita

2021 m. balandžio mėn. 7 d. įvyko Latvijos, Lietuvos, Estijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Šiaurės šalių virtuali diskusija ,,Covid 19 ir socialinis dialogas Baltijos jūros regione”, kurį organizavo Tarptautinė darbo organizacija (toliau – TDO), Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklas (toliau – BASTUN) ir Šiaurės šalių taryba (toliau – NFS). Virtualioje diskusijoje dalyvavo virš 40 dalyvių ir ji buvo verčiama į anglų ir rusų kalbas.

Virtualią diskusiją moderavo NFS politikos pareigūnė Jenny Tabermann, o dalyvius pasveikino NFS generalinis sekretorius Magnus Gisler. Pagrindinį pranešimą padarė TDO direktorė Maria Helena Andre, kuri pristatė TDO atliktą tyrimą apie globalias tendencijas ir profesinių sąjungų vaidmenį COVID-19 laikotarpiu. Ji teigė, kad svarbu suprasti kas įvyko ir kur judėti toliau. Pandemijos pradžioje buvo reaguota kiek perdėtai į esamus pokyčius, tačiau buvo įsitikinta, kad turi būti padaryti tie darbai, kurie buvo suplanuoti. Tokiu būdu buvo atnaujintos šalių ataskaitos TDO. Nustatyta kokios sritys buvo labiausiai paliestos pandemijos ir kas labiausiai nukentėjo. Jau yra aišku, kad labiausiai nuo pandemijos nukentėjo transporto, turizmo, statybų sektoriai ir darbuotojai moterys, neįgalūs žmonės, migrantai, savarankiškai dirbantys darbuotojai ir sveikatos apsaugos darbuotojai. 

Pandemijos pradžioje nacionalinės Vyriausybės buvo priverstos pradėti socialinį dialogą – dvišalį, trišalį ir tai yra labai gerai, teigė TDO atstovė. Arabų šalyse net 100 valstybių buvo pradėtas socialinis dialogas, o įvyko 80 -yje, ko visiškai nebuvo anksčiau. Kai kur buvo sukurtos visiškai naujos socialinio dialogo struktūros – dvišalės, trišalės, o kai kur buvo naudojamasi senomis, jau turimomis struktūromis. Daugiausia buvo svarstoma – darbo vietų išsaugojimas, socialinė apsauga, parama įmonėms ir jų išsaugojimas, pajamų praradimas ir jų išsaugojimas. Pandemija pakeitė viską – teigė pranešėja. Profesinės sąjungos ir Vyriausybės visame pasaulyje reagavo kartu. Buvo pasiekta eilė susitarimų, kaip pvz. Latvijoje medikai galėjo naudotis nemokamai viešuoju transportu, o darbuotojams nedarbingumas buvo apmokamas 100proc., Rusijoje daugiau lengvatų sulaukė šeimos su vaikais, pakeisti įstatymai dėl nuotolinio darbo. Azijos šalyse nemokamai buvo dalinami maisto krepšeliai ir apsaugos priemonės. Vokietijoje buvo sugrįžta prie sutrumpintos darbo dienos ir pan. Tačiau buvo ir neigiama pandemijos pusė profesinių sąjungų gyvenime. Profesinių sąjungų atstovai buvo atjungti nuo savo organizacijų. Vakcinų problema. Kai kur profesinės sąjungos sustabdė savo veiklą, o kitur priešingai – ši veikla suaktyvėjo. Kokie gi buvo darbo teisės pažeidimai pandemijos metu? Daugiausia pažeidimų dėl darbuotojų atleidimo buvo arabų šalyse. Lenkijoje buvo pakeisti įstatymai nors tam prieštaravo profesinė sąjunga. Baltarusijoje buvo priimti vienašališki sprendimai dėl darbo laiko, darbo vietų išsaugojimo ir t.t. 

Pandemijos laikotarpiu profesinės sąjungos įrodė, kad gali dirbti ir remti savo narius. Tačiau jau akivaizdu, kad nebus tokia situacija kokia buvo iki pandemijos. Profesinės sąjungos yra vienintelė jėga, kuri atstovauja darbuotojus ir gali derėtis. Geri dalykai, kaip socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos turės išlikti, teigė TDO atstovė. 

Virtualioje diskusijoje kalbėjo profesinių sąjungų patariamojo komiteto generalinis sekretorius prie Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Pierre Hobbard, kuris klausė, kaip išsaugoti socialinį dialogą, kurias buvo sukurtas pandemijos metu? Jis atskleidė, kad pandemijos metu socialinis dialogas suvaidino reikšmingą vaidmenį. Jis taip pat įspėjo, kad darbdaviams pandemijos metu buvo padėta reikšmingai. Suteikta parama, kurios po pandemijos daugiau gal ir nebus. Jo manymu profesinės sąjungos turėtų būti daugiau matomos sprendžiant skaitmenizacijos ir klimato kaitos klausimus.

Virtualią diskusiją užbaigė TDO ACTRAV Europos ir Centrinės Azijos biuro pareigūnas Sergėjus Glovackas, kuris pabrėžė, kad praėjo metai pilni iššūkių, tačiau mus vienija darbuotojų interesų apsauga.

Parengė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą