Mokytojai apsvarstė savo veiklos planus

autorius Solidarumas
sviet 1

Balandžio 21 dieną mokytojai susirinko į metinę Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ konferenciją Vilniuje.

Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė pristatė paskutinius Švietimo ir mokslo ministerijos ir švietimo profsąjungų siūlomus etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelius, kurie buvo svarstyti Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytoje darbo grupėje (darbo grupę sudaro 2 švietimo profsąjungų atstovai, 5 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, 1- savivaldybių asociacijos atstovas, 1- mokyklų vadovų asociacijos atstovas ir 1 žinių ekonomikos forumo vadovas).

Nors posėdžiai vyksta kiekvieną ketvirtadienį, pradedant nuo kovo 9 dienos, darbo grupei pavyko susitarti tik dėl trijų dalykų: 1) mokytojo etatą sudaro 36 valandos per savaitę: kontaktinės ir nekontaktinės, skirtos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir funkcijoms, priklausančioms nuo kompetencijos lygmens, vykdyti; 2) mokytojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, sudaryta tik iš pastoviosios dalies, nes kintamajai daliai nustatyti nėra vertinimo tvarkos (pagal LR valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą); 3) mokytojo pareigybės aprašas turi būti skirtingas, priklausomai nuo kompetencijos lygmens.

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas turi būti įgyvendintas 2018 metais. Šia tema vyko audringos diskusijos: vieni pritarė, o kiti suabejojo, ar bus iš to naudos visiems mokytojams.

Mokytojai skundėsi, kad vaikai kiekvienais metais tampa judresni, aktyvesni, reiklesni, o tenka dirbti su didelėmis moksleivių grupėmis, pvz., pradinių klasių mokytojai dirba su 26-27 vaikais, tuo tarpu rusų ir angų kalbų mokytojai dirba su per pus mažesnėmis grupėmis, įpareigojo pirmininkę iškelti šį klausimą Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėje.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas pristatė LR trišalės tarybos susitarimą dėl Darbo kodekso ir kitų atidėtų socialinio modelio nuostatų. Informacija mokytojams labai svarbi ir dėl prailgintų atostogų, ir dėl darbo tarybų funkcijų bei santykių su profesinėmis sąjungomis, ir kt.

Diskusijos vyko ir kitais klausimais: dėl naujų narių pritraukimo, dėl nario mokesčio, dėl dalyvavimo protesto akcijose bei konferencijose. Mokytojai neatsisako dalyvauti renginiuose, tačiau iškėlė klausimą, kodėl visi renginiai vyksta dienos metu kada jie dirba. Paaiškinimas – valdžios atstovai taip pat dirba dieną, o po pietų nedaug jų belieka darbo vietose.

Kitą posėdį nutarta daryti, kai bus daugiau informacijos apie etatinį mokytojų darbo apmokėjimą.

Parengė Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė R. Minkevičienė.

sviet 2

sviet rimt

sviet rimt1

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą