Nacionalinis susitarimas suteikia vilties

autorius Solidarumas
nac susitar

2017 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir Vyriausybė pasirašė Nacionalinį susitarimą dėl reformų būtinų šalies pažangai pasiekti. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė prisipažino, kad Nacionalinis susitarimas suteikia vilties, kad pagaliau bus pradėtos spręsti problemos, kurios verčia Lietuvos žmonės emigruoti.

 
Pirmininkė tikisi, jog po šio susitarimo veiks aiški minimalaus atlyginimo nustatymo tvarka. Minimalus mėnesinis atlyginimas sudarys 45-50% vidutinio mėnesinio šalies atlyginimo. Jis bus nustatomas Trišalėje taryboje atsižvelgiant į šalies ūkio rezultatus.
 
Antra, sutarta, kad apmokant kvalifikuotą darbą bus atsižvelgiama į pareigybių vertininimo metodiką, nustatančią darbo sudėtingumą ir būtiną jam atlikti kvalifikaciją. Nacionaliniame susitarime sutarta, kad bus remiami dvišaliai susitarimai, leidžiantys darbdaviams ir profesinėms sąjungoms sudaryti šakines kolektyvinius susitarimus.
 
Labai svarbu, Kristinos Krupavičienės nuomone, kad turbūt pirmą kartą Lietuvos istorijoje Vyriausybės ir darbdavių atstovai sutarė, kad reikia stiprinti profesines sąjungas. Jei ankstesnės Vyriausybės dažniausiai kalbėdavo apie individualius darbuotojo ir darbdavio santykius nustatant darbuotojo atlyginimą, tai ši Vyriausybė viešai kalba apie profesinių sąjungų stiprinimą. Ji mano, kad reikia parengti priemonių planą, kuris padės stiprinti profesines sąjungas Lietuvoje.Bendrauti su ankstesnėmis Vyriausybėmis tekdavo piketų ir mitingų pagalba. Šis susitarimas rodo, kad Vyriausybė siekia bendrauti ir derėtis su profesinėmis sąjungomis civilizuotais Vakarų pasaulio būdais ir tai yra žingsnis link tikro socialinio dialogo.
 
Kristina Krupavičienė teigia, kad šis Nacionalinis susitarimas suteikia vilties, kad bus sprendžiami klausimai dėl darbuotojų ateities po kelių priežiūros ir vandentvarkos įmonių reorganizavimo. Dabar žmonės bijo reformų, nes jas įvykdžius dažniausiausiai dalis darbuotojų netenka darbo, o likę dirba dar blogesnėmis sąlygomis nei buvo. Jos nuomone, reformos turi būti daromos ne tam, kad pablogintų darbuotojų darbo sąlygas ar išsiųstų  juos iš Lietuvos, o priešingai – pagerintų darbuotojų, o ne jų viršininkų, darbo sąlygas ir atlyginimus.
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė nesutinka su nuomone, kad profesinės sąjungos iki šiol miegojo ir šis Nacionalinis susitarimas jas pažadino. Juk sveikatos priežiūros ir švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ruošiasi artimiausius laiku streikuoti, jei nebus keliami daugelį metų nedidinti atlyginimai. Kristina Krupavičienė tikisi, kad šie klausimai po Nacionalinio susitarimo pasirašymo bus išspręsti dialogo pagalba ir darbuotojams nereikės nutraukti darbo.
 
Nacionalinis susitarimas savaime neišspręs darbuotojų problemų, bet jis suteikia galimybės problemas spręsti civilizuotu dialogo būdų, ne taip, kaip buvo iki šiol, kai  profesinės sąjungos eidavo spręsti savo problemų su piketais ir mitingais, o verslininkai nešdami lagaminus su kyšiais. 
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą