Profesinės sąjungos kreipiasi į Vyriausybę prašydamos skirti didesnį finansavimą sveikatos apsaugai, nes kitaip bus streikuojama

autorius Solidarumas
vyriausybe

Lietuvos profesinės sąjungos, tame tarpe ir Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas”, kreipėsi į Lietuvos Vyriausybę prašydamos vykdant šakinės kolektyvinės sutarties įsipareigojimus didinti ateinančių metų biudžete finansavimą sveikatos apsaugai. Primenama, kad remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso IV dalies III skyriaus nuostatomis, sveikatos priežiūros specialistai turi teisę skelbti visuotinį sveikatos priežiūros specialistų streiką.

Visą raštą skaityti žemiau.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
 
 
PRISISTATYMAS KOLEKTYVINĖMS DERYBOMS 
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ DARBO UŽMOKESČIO
 
2017 m. spalio 3 d.
Vilnius
 
 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinėje sutartyje sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio dydis nėra nustatytas. Valstybės draudžiamojo asmens įmoka į PSDF (Privalomojo sveikatos draudimo fondą) didinama nepakankamai, todėl nėra galimybės užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams ir darbo sudėtingumą atitinkantį sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį.
 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 188 straipsnio 4 dalimi prašome Jūsų pradėti kolektyvines derybas dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo apmokėjimo. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos siūlo deryboms dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo apmokėjimo LNSS šakos kolektyvinėje sutartyje ar atskirame susitarime įtvirtinti nuostatą: 
 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete 2018-2020 m. kasmet numatyti reikalingas valstybės biudžeto lėšas (asignavimus) valstybės deleguotoms funkcijoms įgyvendinti ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainiams indeksuoti suma, kuri leistų daug labiau pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę pacientams ir sveikatos sistemos darbuotojų Darbo užmokesčio fondą (DUF) kasmet padidinti po 15 proc.  
 
Darbo kodekso nustatyta tvarka Vyriausybei delegavus savo atstovus kolektyvinėms deryboms dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio, profesinės sąjungos deleguos deryboms savo atstovus. 
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 188 straipsnio 5 dalį, pasiūlymus gavusi šalis turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų įsitraukti į kolektyvines derybas. Kadangi pagal Darbo kodekso 194 straipsnio 1 d. nuostatas darbdaviams ‒ iš valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įstaigoms, organizacijoms ‒ atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, tai į derybas turi įsitraukti Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
 
Tikimės Jūsų geranoriškumo ir bendradarbiavimo įgyvendinant socialinę partnerystę bei sprendžiant sveikatos priežiūros specialistų darbo apmokėjimo problemas. Neatsižvelgus į mūsų pasiūlymus ir nepradėjus derybų bei išnaudojus visas kolektyvinio ginčo šalių taikinimo procedūras, remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso IV dalies III skyriaus nuostatomis, sveikatos priežiūros specialistai turi teisę skelbti visuotinį sveikatos priežiūros specialistų streiką. 
 
 
Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas prof. Liutauras Labanauskas
 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė
 
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė Danutė Margelienė
 
Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė
 
Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Ganatauskienė
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą