Nauji kvietimai į tarptautinius renginius lapkričio – sausio mėnesiams

autorius Solidarumas
Informacija apie gautus kvietimus dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

 
ETUC organizacijoms narėms
Kvietimas ir praktinė informacija apie ETUC renginius dėl Europos socialinių teisių ramsčio
2017 lapkričio 16-17 d.
Švedija, Geteborgas (Gothenburg)
 
„Brangūs kolegos,
Stipri Europa įmanoma, tik jeigu tai bus socialinė Europa. Artėjant Europos vadovų susutikimui socialiniais klausimais (Gothenburg Social Summit), kuris vyks lapkričio mėnesį, ETUC kviečia žengti kartu ir imtis veiksmų, siekiant teisingų ir didesnių atlyginimų, stipresnio socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų, gerinti užimtumą ir darbuotojų teises bei stiprinti socialinės apsaugos sistemas. Labai svarbu tai, jog mes turime užtikrinti, kad Europos socialinių teisių ramstis yra daugiau nei tik pažadai.  Reikia konkrečių  priemonių, kurios pakeistų žmonių kasdienį gyvenimą, darbo ir gyvenimo sąlygas. Tai yra esminis momentas mums paspausti šalių vyriausybes bei ES, kad imtųsi veiksmų ir atstatytų ES socialinį matmenį, ypač svarbu reikalauti, jog būtų ES sutartyse būtų įtvirtintas socialinis protokolas, kuris garantuotų, jog  socialinių teisių bus laikomasi.
ETUC  kviečia imtis dešimties veiksmų savo šalyse prieš  Geteborgo ES Viršūnių susitikimą socialiniais klausimais (Social summit), kuris vyks lapkričio 17 d. Taip pat mums reikia, kad kiekviena ES šalis atsiųstų maždaug 10 žmonių delegaciją, dalyvauti profesinių sąjungų renginyje Geterborge,  profsąjungų renginys vyks lapkričio 16 d.
ETUC kampanija „Geresnė Europa dirbantiems žmonėms“  (A Better Europe for Working People) prasideda 2017 lapkričio 7 d.
 Nuo lapkričio  7 iki 17 d. ETUC vykdys koordinuotą socialinės medijos kampaniją #telljunckerEU
Renginių Geteborge programa 
 2017 lapkričio 16 d.
a. 08.30 apsilankymas Volvo įmonėje, dalyvaujant derybose dėl kolektyvinės sutarties  tarp profesinės sąjungos ir vadovų, dėl sąžiningo pramonės pertvarkymo (skaitmeninimas) ir pramonės 4.0. (reikia registruotis) 
b. 12.00-14.00 Laikas Socialiniam protokolui ES sutartyse: procesinių sąjungų pasiūlyma.
(reikia registruotis iki lapkričio 8 d.).
 
c. 15.00-17.00 Profesinių sąjungų viršūnių susitikimas.: diskusija apie profesinių sąjungų prioritetas, kurie turėtų būti aptariami neeiliniame Trišaliame socialiniame samite. (Extraordinary Tripartite Social Summit)
Šiame susitikime dalyvavimas ribotas ir tik ETUC narinėm organizacijom. Todėl mes prašome atsiųsti žmonių sąrašą, maždaug 10 žmonių nuo šalies, registracija –  Julienne Gillis jgillis@etuc.org 
d. 19.00-21.30 Neeilinis Trišalis socialinis viršūnių susitikimas, bus pakviesti tik 8 profsąjungų vadovai Extraordinary Tripartite social summit (ES pirmininkaujanti šalis, būsima šalis ir buvusi šalis).
2017 lapkričio 17 
ES vadovų susitikimas socialiniais klausimais, dalyvaus  tik 8  ES šalių profesinių sąjungų lyderiai.
Viešbučio rezervavimas
Viešbutį svarbu užsisakyti iki spalio 17 d.. vėliau gali būti problemų dėl vietų viešbučiuose ir kainų. Bet kuriuo atveju, visi dalyviai yra patys atsakingi už viešbučių rezervavimą ir atšaukimą.
Siūlomi šie viešbučiai::
Clarion Hotel Post  (tai yra ir viešbutis, kuriame vyks renginys)
1 850 SEKuž parą.
Viešbučio užsakymą siųsti šiuo adresu: group.post@choice.se<;mailto:group.post@choice.se
Nurodant šią informaciją:
Booking number: 2099GR013346 (užsakymo numeris)
Name: (vardas)
Single or double room (vienvietis ar dvivietis kambarys)
Arrival date and number of nights: (atvykimo data ir naktų skaičius)
Credit card information with expiration date of security and payment: (kreditinės kortelės informacija ir jso galiojimo laikas)
Daugiau informacijos atsiųs  greitu laiku
 
Nuoširdžiai jūsų 
 
Esther Lynch
ETUC Konfederalinė sekretorė
 
 
BASTUN
Lapkričio 21-22 d. Rygoje,  Latvijoje, Hotel Radisson Blue Daugava, Ryga..  
Posėdyje bus diskutuojama apie poliarizaciją visuomenėje ir tas atsiliepia demokratijai Europoje. Taip pat bus kalbama apie NFS (Šiaurės profesinių sąjungų tarybos) projekto apie darbuotojų teise Baltijos šalyse išvadas, bus pristatyti ateities darbai ir strategijos. Rugsėjo 21 d. bus bendra vakarienė. 
Kalbos: anglų, suomių, vokiečių, lenkų ir rusų taip pat skandinavų.
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka.
Vyks: LPS “Solidarumas” valdybos nariai Jolanta Keburienė ir Vitalijus Varnas
 
 
Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų suvažiavimas 
 
Gautas kvietimas dalyvauti Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso (BKDP) 10-ame suvažiavime.  Pirmą dieną vyks konferencija „Iššūkiai su kuriais susiduria nepriklausomos profesinės sąjungos Baltarusijoje ir visame pasaulyje;  BKDP veiklos platformos vystymas 2017-2020”. 
Laikas: 2017 m. gruodžio 1-2 d.
Vieta: Minske, IBB Hotel & Conference Center, hotel address: Minsk, pr. Gazety Pravda,.
Kalbos: anglų, rusų
Kaina: kelionės ir viešbučio išlaidas moka pati organizacija (t.y “Solidarumas”), BKDP apmoka maitinimą, vietinį transportą.
 
Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC)  Jaunimo komiteto renginys – Jaunimo mokymo savaitė
 
Jaunimo mokymo savaitė, kurios metu ETUC jaunimo komiteto nariai kartu vystys projektą ir veiksmų planą, kartu dirbant šalies ir Europiniu lygiu ir skatinant tarptautinį profesinių sąjungų bendradarbiavimą. Kurso metu, bus ypač daug dėmesio skiriama projektų vadybos klausimams.
 
Data: 2018 sausio 30 d. – vasario 2 d.
Vieta: Sesimbra, Portugalija
Tikslas: skatinti bendradarbiavimą tarp ETUC jaunimo komiteto narių; diskutuoti apie ETUC veiklos prioritetus; sukurti į projektą orentuotas strategijas bei veiklos planus ateičiais; skatinti tolesnį bendradarbiavimą ir darbą Europos lygiu.
Kalbos: anglų, prancūzų, galbūt ispanų ir italų
Kaina: kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka, dalyvio mokestis: 96€ (4days @24€)
 
 
EUROFOND nuolatinio komiteto posėdis
Data: lapkričio 14-17 d.
Vieta: Dublinas
Vyksta: LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė
Kaina: kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka EK
 
 
Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) kursas –
” How to influence EU decision-making – Intermediate level “,
 
 
Seminaro dalyviai turės galimybę geriau suprasti kaip veikia ES institucijos, koks yra profesinių sąjungų vaidmuo, kaip jos gali įtakoti sprendimų priėmimo ES procesą. Kviečiami dalyvauti profesinių sąjungų atstovus, kurie jau turi žinių šioje srityje.
Data: 2017 lapkričio 8 – 10 d.
Kalbos: anglų, prancūzų
Kaina:  72€ (3 days @24€)
 
Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) kursas –
Pedagoginės metodikos darbo grupė „Politicising our base and trade union activists – exchange of pedagogical methods“.
 
Kviečiami profesinių sąjungų mokymų politikos formavimo atstovai. Organizuojama kartu su Belgijos profesine sąjunga ABVVSeminare bus kalbama tokiomis temomis – kaip iš naudo sugrąžinti profesinėms sąjungoms jų pagrindines vertybes, kaip padaryti, kad profesinės sąjungos prisidėtų kovojant su kylančiu ekstremizmu, populizmu, socialinėmis problemomis. Taip  pat bus kalbama apie mokymų metodikas, mokymo įrankius ir t.t. 
Data: 2017 gruodžio 12-14 d.
Vieta: Briuselis
Kalbos:  anglų, prancūzų
Kaina:  Dalyvio mokestis72€ (3 days @24€)
 
Europos profesinių sąjungų instituto ETUI kursas –
“Innovative forms of collective bargaining in a digital environment”
Tikslas: daugiau sužinoti apie tai, kokią įtaką turi skaitmeninimas užimtumui ir darbuotojų teisėms; kaip profesinės sąjungos gali įtakoti srpendimsu dėl ateities darbo, vystyti praktines strategijas ir pasiūlymus kolektyvinėms deryboms, teikti pasiūlymus kaip apsaugoti darbuotojus skaitmeninėje ekonomikoje
Data: 2017 lapkričio  28 – gruodžio 1 d.
Vieta: Turinas, Italija
Kalbos: anglų, bulgarų, italų
Kaina: Dalyvio mokestis: II: 96€ (4 days @24€)
ETUI Education Secretariat (Eva Berger, eberger@etui.org) no later than 30 October
 
Europos profesinių sąjungų instituto ETUI kursas  –
Change of production model, change of educational model in the EU?
 
Kursas organizuojamas kartu su  IG Metall, DGB Vokietija ir  CC.OO,
Ispanija
Tikslas: analizuoti ekonomines, socialines užimtumo sąlygas, kurios įtakoja pokyčius pramonėje ir reikalauja pokyčių švietime. Identifikavimas pagrindinių socialinės ir ekonominės situacijos ES aspektų. Identifikuoti ir diskutuoti apie trukdžius, kurie slepia pokyčius gamybos ir švietimo modelyje, taip pat tikslus ir interesus šalių, kurios dalyvauja mokyme. Parengti alternatyvius pasiūlymus.
Laikas:2017 lapkričio 21-23
Vieta: Madridas, Ispanija
Kalbos: anglų, ispanų, vokiečių
Kaina: dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)
 
Europos profesinių sąjungų instituto ETUI kursas –
“The European Pillar of Social Rights and the strengthening of European political integration“
 
Kursas organizuojamas kartu su Italijos profesine sąjunga CISL, Prancūzijos CFDT, Belgijos krikščioniška profesine sąjunga  (ACV-CSC)
Laikas: 2018 sausio 17- 19
Vieta: Florencija, Italija
Kalbos: anglų, italų, prancūzų
Kaina: dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)
Registracija: Iki (Elisa Santaniello,esantaniello@etui.org) no later than November 17th, 2017.
 
Primename, jog LPS „Solidarumas“ valdyba yra priėmusi nutarimą, jog  dalyvauti  tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose), kuriuos gauna LPS „Solidarumas“,  registruojasi  LPS Solidarumui priklausančių organizacijų atstovai, kurios yra deklaravusios narius ir moka nario mokestį. Grįžus iš tarptautinio renginio, būtina pristatyti ataskaitą.
 
 
Pagarbiai,
 
Daiva Kvedaraitė, LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė
 
 
 
 
 
 
KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA
 
Vardas, pavardė __________________________________________________________________
 
Data, kada vykta į komandiruotę _____________________________________________________
 
Vieta, kur vykta__________________________________________________________________
 
Komandiruotės tikslas _____________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Kokiu transportu vykta_____________________________________________________________
 
Kas apmokėjo išlaidas _____________________________________________________________
 
Parašas
0 komentaras
0

Palikti komentarą