Panevėžio švietimo darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” ataskaitinis susirinkimas

autorius Solidarumas
pan bendr

2018 m. sausio 20 d. įvyko Panevėžio švietimo profesinės sąjungos „Solidarumas” ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, valdybos narys Ričardas Garuolis, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Ramutė Mincevičienė ir Panevėžio dirbančiųjų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkas Egidijus Pribušauskas.

Ši profesinė sąjunga, kuri jungia daugiausiai muzikos mokyklos mokytojas ir vaikų lopšelių – darželių auklėtojas, susikūrė 2017 metų vasario 24 d, o jos veikla Juridinių asmenų registre įregistruota kovo 9 dieną. Susibūrimą išprovokavo  įstaigų vadovai, kuriems pozityviai į priekį vesti kolektyvus trukdė (ar tebetrukdo) sovietinis mąstymas arba agresyvios, autokratinės charakterio savybės. Vadovai, kurie vis dar vadovauja pagal įgeidžius ir nuotaiką, kuriems vis dar reikia įsiteikti, laiku nusišypsoti, nuolankiai paklusti, kuriems svarbus tik įstaigos funkcionavimo rezultatas, o darbuotojai ir priemonės, kuriomis šis rezultatas pasiekiamas, jiems visiškai nesvarbu. Ypač darbuotojai kentėjo nuo Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus Gvido Vyliaus savivalės, skirstant mokytojams darbo krūvius ne pagal jų kvalifikaciją, o pagal asmenines simpatijas, painiojant mokyklos lėšas su savo kišene ir kitų piktnaudžiavimų.

Susirinkimas prasidėjo tylos minute pagerbiant šviesaus atminimo mokytoją Dainių Strelčiūnas, kuris būdamas Panevežio muzikos mokyklos tarybos nariu pirmasis ėmė į viešumą kelti direktoriaus piktnaudžiavimus.

Profesinės sąjungos pirmininkė Alvyda Beržonienė pristatė savo metų veiklos ataskaitą.

Didžiausias profesinės sąjungos pasiekimas buvo direktoriaus Gvido Vyliaus atstatydinimas, kurio profesinė sąjunga siekė. Po ilgos ir atkaklios kovos daug  kalbantis su Panevėžio miesto tarybos, komitetų nariais, Gvidą Vlių Panevėžio miesto taryba praėjusių metų vasarą pagaliau  atleido iš darbo už įvairiausius pažeidimus. Alvyda Beržonienė už paramą šioje nelengvoje kovoje ypač dėkojo profsąjungos pirmininkės pavaduotojai Ritai Frankienei už puikią veiklą ir kolegiškumą, nuoširdžiai dėkojo šios profesinės sąjungos bičiuliui Egidijui Pribušauskui už nuolatines konsultacijas, Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkės pavaduotojui Rimtautui Ramanauskui, Jovitai Pretzsch, Ričardui Garuoliui ir Egidijui Pribušauskui, kurie negailėdami savo laiko ir pastangų atėjo į talką mokyklos mokytojams. Daugiau: https://www.lps.lt/naujienos/lps-naujienos/1843-is-darbo-atleistas-direktorius-neleid-s-darbuotoj-susirinkime-dalyvauti-profesines-sajungos-atstovams

Atleidus direktorių Gvidą Vylių iš darbo iš karto pagerėjo darbinė aplinka mokykloje. Viena profesinės sąjungos narė net prisipažino, kad dabar į darbą eina kaip į šventę. Pamažu gyja buvusio direktoriaus padarytos žaizdos ir jo supriešinti mokytojai pagaliau vėl ima draugiškai bendrauti. 

Tačiau profesinei sąjungai darbo netrūksta. Būtent jos pagalba galima geriausiai spręsti įvairius kasdieninius klausimus, susijusius su darbo sąlygomis, darbo krūvio ir  grafikų mokytojams nustatymu ir pn. Šiuo metu dalykiškai bendraujama su laikinąja mokyklos direktore.

Priėmus naująjį liberalizuotą Darbo kodeksą tik profesinės sąjungos gali užtikrinti geras darbo sąlygas ir tinkamą atlyginimą darbuotojams. Buvo nutarta šių metų pavasarį surengti profesinės sąjungos nariams konferenciją, kurioje būtų geriau susipažindinta su naujojo Darbo kodekso teikiamomis galimybėmis. 

Ramutė Mincevičienė, dalyvavusi pasirašant Švietimo ir mokslo darbuotojų šakos kolektyvinę sutartį, papasakojo apie jos teikiamą naudą ir diskusijas apie etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, kurį ketinama įvesti artimiausiu metu.

Svečiai atskleidė, kaip profesinės sąjungos dėka galima ginti orias darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas bei dalinosi savo patirtimi. Tai buvo geros naujienos daugeliui susirinkimo dalyvių. Susirinkimo metu buvo aptarti tolimesni profesinės sąjungos veiksmai ir būdai kaip į jos veiklą įtraukti kuo daugiau darbuotojų.

Juk kartu galima padaryti daug daugiau nei po vieną.

pan pri berz

pan pav

pan son 3

pan rank

pan ploj

pan ramut ri

pan jov2

pan stend

0 komentaras
0

Palikti komentarą