Parengta metodinė rekomendacija nelaimingiems atsitikimams darbe tirti

autorius Solidarumas

Siekdamas gerinti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo kokybę, standartizuoti tyrimo bei dokumentų įforminimo procedūras, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyrius rengia nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo metodines rekomendacijas, kurios skelbiamos VDI interneto svetainėje, kad jomis galėtų pasinaudoti visi tiriantieji nelaimingus atsitikimus darbe.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl daiktų, ruošinių, krovinių kritimo iš aukščio arba virtimo įvyksta apie 14% sunkių, 9% mirtinų ir apie 9% visų (lengvų, sunkių ir mirtinų) nelaimingų atsitikimų darbe, parengta metodinė rekomendacija nelaimingiems atsitikimams darbe, kai darbuotojas traumuojamas dėl daiktų, ruošinių, krovinių kritimo iš aukščio arba virtimo, tirti.

Rekomendacijoje „Daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio arba virtimas“ yra aprašyti tyrėjo veiksmai dažniausiai pasitaikančiais atvejais – kai darbuojas yra sužalojamas krentančių iš aukščio daiktų, kurių kėlimo proceso darbuotojas nekontroliuoja; kai darbuotojas sužalojamas krovinių, kuriuos jis pats kelia ar transportuoja  bei  daiktams, kroviniams pasislinkus, nuvirtus tame pačiame lygyje.

0 komentaras
0

Palikti komentarą