Pasirašytas trišalis metinis susitarimas sveikatos sektoriui

autorius Solidarumas

2014 m. vasario 6 d. Vykusiame Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos (LNSS TT) posėdyje pristatytas trišalio metinio susitarimo dėl socialinių, ekonominių ir darbo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo problemų sprendimo sveikatos sistemos srityje. Susitarime įvardintos tokios socialinės problemos, kaip smurtas, kurį darbe patiria sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, dirbdami su agresyviais pacientais, sveikatos srityje dirbančių specialistų įvaizdžio visuomenėje gerinimas, akcentuojant visų darbuotojų svarbą, gerosios sveikatos priežiūros administravimo praktikos diegimas.

Kaip ekonominių ir darbo problemų sprendimo galimybė akcentuota būtinybė pradėti kolektyvines derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties, kurioje būtų apibrėžta sveikatos priežiūros specialistų ir pagalbinio personalo darbo apmokėjimo sistema, darbo krūviai, kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarka ir kitos svarbios sąlygos.

Taip pat planuojama toliau tobulinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialis tų darbo ir poilsio laiko teisinį reguliavimą, įvertinti galimybes suteikti teisę slaugytojoms teikti slaugos paslaugas savarankiškai, steigiant privačias įmones. Planuojama daug dėmesio skirti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tobulinimui.

Susitarimą rengusioje darbo grupėje dalyvavę profesinių sąjungų atstovai pažymėjo, kad šis susitarimas yra tik įžanga į derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties. Kai kurios susitarime įvardintos problemos reikalauja platesnio aptarimo su įvairių žinybų atstovais, todėl galima susitarimą laikyti ir metiniu LNSS TT darbų planu. Nutarta susitarimą pasirašyti.

LNSS TT įkurta 2003 m. gegužės 7 d. pasirašius tarpusavio trišalės socialinės partnerystės pripažinimo susitarimą. Tarybą sudaro po 7 sveikatos srities darbuotojų, darbdavių ir vykdomosios valdžios atstovus. Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinę sąjungą „Solidarumas“ atstovauja Jurgita Žiūkienė.

Susitarimo tekstas pridedamas.

Jurgita Žiūkienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą