Pradedamas įgyvendinti naujas projektas

autorius Jovita

Projekto pavadinimas: ,,Efektyvūs ekonominės krizės sprendimai ir darbuotojų, bei socialinių partnerių vaidmuo viešajame sektoriuje”.

Projekto pradžia: 2021-04-01d.

Projekto trukmė: 18 mėn.

Projekto pareiškėjas: CSIT-UP Nepriklausomų profesinių sąjungų koalicija, Ispanija

Projekto partneriai:

1. FAST – Autonominė transporto sąjungų federacija,  Italija,

2. FPP – Lenkijos įmonių darbuotojų federacija, Lenkija

3. SZZSZS – Sveikatos ir socialinės apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Serbija

Projekto asocijuotos organizacijos:
1. Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas”, Lietuva
2. NF TUKOT – Nacionalinė prekybos, paslaugų, muitinės ir turizmo federacija, Bulgarija

Bendras projekto tikslas: Padidinti darbuotojų dalyvavimą ir suteikti galimybę socialiniams partneriams ir socialiniams veikėjams įmonės lygiu susipažinti su ES įstatymais ir politika darbuotojų dalyvavimo srityje, kaip naudotis savo teisėmis ir pareigomis šiuo klausimu ir kartu dirbti ieškant konkrečių atsakymų į iššūkius, kylančius dėl darbuotojų įsitraukimo.

Specifiniai projekto tikslai:

– skatinti tarpvalstybinį socialinių partnerių bendradarbiavimą;

– remti darbuotojų dalyvavimą: valdant pokyčius, ginčų prevencijoje, įvairių rūšių sprendimuose, restruktūrizavimo atveju dėl įmonių grupės Sąjungos mastu, taip pat pokyčius, susijusius su užsakomosiomis paslaugomis, subranga, skaitmeninimu / dirbtiniu intelektu ir naujomis darbo formomis,

– remti darbuotojų dalyvavimą, kuriant ir įgyvendinant priemones, skirtas kovai dėl koronaviruso sukelto poveikio darbo jėgai, trumpalaikiam darbui, atleidimams.

Balandžio 26d. vyks pirmas virtualus seminaras, kviečiama dalyvauti po 3 atstovus nuo kiekvienos organizacijos.

0 komentaras
0

Palikti komentarą