Prieš nelegalų darbą – suvienytomis pajėgomis

autorius Solidarumas

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI), kuri koordinuoja nelegalų darbą kontroliuojančių institucijų vykdomus nelegalaus darbo reiškinių kontrolės veiksmus, įvyko Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (CKG) posėdis. Į jį atvyko Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Generalinės prokuratūros, Sodros, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Migracijos departamento, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Lietuvos darbo biržos atstovai.

„Rizikingos“ įmonės ir įspėtos, ir tikrintos. CKG pirmininkas, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Gintaras Čepas, pristatydamas darbotvarkę, akcentavo VMI, Sodros ir VDI pernai vykdytų tikslinių patikrinimų ūkio subjektuose, kurių didžioji dalis dirbančiųjų gauna minimalią ar mažesnę mėnesinę algą, efektyvumą, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimą sprendžiant naujų nustatytų tendencijų problemas: dėl nelegaliai bei neteisėtai dirbančių užsienio šalių piliečių, dėl galimų prekybos žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais atvejų.

VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas priminė, kad, mažinant rizikas, susijusiais su realaus darbuotojų darbo laiko neapskaitymu (darbas nepilną darbo dieną) ir dalies darbo užmokesčio mokėjimu „vokeliuose“, jau keletą metų VMI taiko kompleksinį poveikio priemonių modelį „Įspėjau – pasirink“. Pernai šio modelio taikymas buvo tęsiamas sudarius tarpinstitucinę darbo grupę, į kurią įeina VMI, SODRA ir VDI atstovai.

VMI atstovas Valdas Buginskis informavo, kad tarpinstitucinės darbo grupės nutarimu buvo atrinkti rizikingi mokesčių mokėtojai. Jiems Sodra ir VMI darbuotojai iš viso išsiuntė per 39 tūkst. perspėjamųjų laiškų. Savo ruožtu, VDI inspektoriai rizikingose įmonėse, kurias atsirinko iš sąrašo, atliko patikrinimus. V. Buginskis taip pat informavo apie kontrolės poveikį, nurodydamas, kad kontroliuotose įmonėse vidutinis darbo užmokestis pernai trečią ketvirtį, palyginti su 2014 m. tokiu pačiu laikotarpiu, padidėjo beveik 11 procentų, kai tuo tarpu visose verslo įmonėse vidutinis darbo užmokestis augo tik 7,65 procento.

Aktualija – prekybos žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais atvejai. Diskutuojant dėl nelegaliai bei neteisėtai dirbančių užsienio šalių piliečių kontrolės, taikomų sankcijų ir teisinio reguliavimo tobulinimo, G. Čepas atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais nustatomų nelegaliai dirbančių užsieniečių skaičius pradėjo gerokai didėti: 2014 m. buvo nustatyti 66 nelegaliai (neteisėtai) dirbę užsieniečiai, o pernai – 170. Tai, kokiomis prastomis sąlygomis atvažiavę dirbti užsieniečiai gyvena, kokį mažą darbo užmokestį gauna už darbą pažeidžiant darbo ir poilsio laiko režimą, verčia kalbėti apie galimus prekybos žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais atvejus. Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Arūnas Meška pabrėžė, kad ši problema bus dar aktualesnė, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją bei ekonominių migrantų srautus, todėl privestinio darbo atvejų daugės ir reikėtų glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, sprendžiant tokių atvejų išaiškinimą ir prekybos žmonėmis išnaudojim
ui darbu baudžiamąjį persekiojimą.

Tarpininkavimo įmonių pažeidimai. Susitikimo dalyviai aptarė ir kitą aktualią problemą, kuri glaudžiai siejasi su prekyba žmonėmis: tai tarpininkavimo įmonių veikla, kurios siunčia Lietuvos piliečius įsidarbinti į kitas šalis. Nereta iš šių įmonių, pažeisdama įstatymus, užmaskuota forma ima iš ieškančiųjų darbo mokestį už darbo paiešką, įdarbinimą, tačiau išvykę į užsienį Lietuvos piliečiai dažnai negauna darbo arba jiems mokamas labai mažas darbo užmokestis, o apgyvendinimo ir darbo sąlygos yra vergiškos.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos kanceliarijos atstovas Nerijus Genys pritarė, kad svarstytos problemos ir klausimai yra labai svarbūs, juos reikėtų spręsti kompleksiškai, bendradarbiaujant kompetentingoms institucijoms, todėl pasiūlė juos teikti svarstyti artimiausiame Vyriausybės Komisijos valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti posėdyje, kuriame dalyvaus ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

0 komentaras
0

Palikti komentarą