“Profesinės sąjungos – mūsų rimtas partneris”, – sako Pramonininkų konfederacijos prezidentas R. Dargis

autorius Solidarumas
IMG 0832

2015 m. liepos 31 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė susitiko su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu Robertu  Dargiu.  Susitikime taip pat dalyvavo: LPS „Solidarumas“ atstovai: vicepirmininkas A.Markevičius, atsakingoji sekretorė J.Pretzsch, tarptautinių reikalų sekretorė D.Kvedaraitė, atstovas viešiesiems ryšiams V.Kašėta.

Atsakydamas į LPS „Solidarumas“ pirmininkės K.Krupavičienės klausimą apie požiūrį į profesines sąjungas ir jų vaidmenį šalies gyvenime,  R.Dargis sakė, jog valstybė stipri savo žmonėmis, jos kūrime turėtų dalyvauti visi. Žmonės atstovaudami savo interesams buriasi į bendruomenes, asociacijas. Profesinės sąjungos yra viena iš tokių organizacijų, kurios atstovauja darbuotojus, tai yra didelę grupę žmonių, grupę, kuri yra daug didesnė nei verslo bendruomenė, tad profesinių sąjungų vaidmuo visuomenės  gyvenime yra labai svarbus. „Mūsų interesas turėtų būti bendras – tai yra veikti taip, kad  ne tik saujalė gyventų gerai, bet kuo daugiau žmonių turėtų geresnį gyvenimą“, – sakė jis.

Žmonių švietimas, pilietiškumo ugdymas  – tai yra priemonės, kurios  augina visuomenę. Žinios – tai esminis faktorius, leidžiantis išlikti konkurencinėje kovoje. Verslui reikia išsilavinusių, kvalifikuotų, mąstančių žmonių, nes tokie darbuotojai padeda išlikti konkurencinėje aplinkoje. Taigi, žmonių ugdymas, švietimas yra tos sritys, kuriose verslas ir profesinės sąjungos gali ir turi bendradarbiauti, kitaip sakant suremti pečius ir pasakyti politikams, kuria kryptimi žengti.

Susitikime pasikeista nuomonėmis apie tiesiogines užsienio investicijas ir regioninę politiką, mokesčių  ir socialinio draudimo  bei  darbo užmokesčio politikas. Kalbėta apie tai, kad reikėtų mažinti darbo jėgos apmokestinimą bei daugiau kalbėti su žmonėmis, aiškinant apie darbo užmokesčio formavimo principus.

Paliesta naujojo Darbo kodekso tema. Kalbėta apie tai, jog reikėtų organizuoti dvišales diskusijas ir parengti bendrą dokumentą dėl Darbo kodekso projekto.  LPK prezidentas pabrėžė tai, kad  šios dienos verslui, kuris  dalyvauja globalioje konkurencinėje kovoje, planuoti tolimas verslo perspektyvas yra sunku. LPS „Solidarumas“ pirmininkė sakė, jog akivaizdu, kad darbo rinkoje daugėja ir daugės darbuotojų dirbančių pagal terminuotas, netipines darbo sutartis.  

Darbo kodekso projekte nebelieka nuostatos, kad nuolatinio pobūdžio darbui, privalo būti sudarytos nuolatinio pobūdžio sutartys. Todėl reikia pagalvoti apie darbuotojų garantijas, jiems sudaryti daugiau galimybių mokytis bei persikvalifikuoti, taip pat gauti nedarbo išmoką.

0 komentaras
0

Palikti komentarą