Projektas ,,Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę”

autorius Jovita

Projekto vykdytojai: VšĮ „Socialinis Architektas“ kartu su VšĮ „Ne imti, bet duoti“, bei Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“.
Projekto trukmė: 24-36 mėn.
Projekto aprašymas:
Lietuvoje dėl emigracijos ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos mažėja bendras šalies gyventojų skaičius. Per pastaruosius 12 metų gyventojų šalyje sumažėjo 17,8 proc. Mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Senstanti visuomenė daro neigiamą poveikį socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo sistemų tvarumui, nes senėjant darbo jėgai mažėja galimybės šias sistemas išlaikyti, o vyresnio amžiaus asmenims teikiamų socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų poreikis didėja. Europa 2020 strategija“, kaip vieną iš tikslų, numato mažinti socialinę atskirtį ir kovoti su skurdu (final communication from the Commission Europe2020, COM(2010) 2020 final) didinant socialinę įtrauktį per savanorystę, ypač vyresnio amžiaus žmonių. Vyresni darbingo amžiaus asmenys, nedalyvaujantys socialinėje, politinėje, kultūrinėje veiklose, rizikuoja atsidurti didesnėje atskirtyje, išėjus į pensiją, kuomet susiaurėja
veiklos ir sumažėja socialinis tinklas. Lietuvoje nėra gerai išvystytos savanorių mokymų sistemos, dažnai savanorystės procese pasigendama specialisto, kuris nuolat bendrautų su savanoriais, aptartų
iškilusias problemas, teiktų metodinę medžiagą. Toks žmogus (tutorius) gali itin efektyviai padėti savanoriams įsitraukti į ILGALAIKĘ SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ, nes šiuo metu Lietuvoje pastebima tendencija, kad kol kas tiek jaunimas, tiek vyresnio amžiaus žmonės labiau linkę savanoriauti vienkartinėse akcijose. Daugelis nori savanoriauti „čia ir dabar“, bet ne visi ryžtasi įsipareigoti ilgam laikui“, įžvelgė ilgametę problemą Socialinis Architektas ir VšĮ „Ne imti, bet duoti“ socialinio darbo specialistai.

Projekto tikslas:
Sudaryti vyresnio amžiaus asmenims patrauklią aplinką įsitraukti į savanorišką veiklą bei plėtoti kokybiškas sąlygas ilgalaikei vyresnio amžiaus žmonių savanorystei užtikrinti. Projekte dalyvaus 130 vyresnio, darbingo amžiaus asmenys. Projekte suplanuotos 4 skirtingos veiklos, kurios
nukreiptos į rezultatą: pakelti projekto tikslinės grupės asmenų motyvaciją ir padidinti jų galimybes dalyvauti ilgalaikėje savanorystės veikloje bei motyvuos grįžti į darbo rinką.

0 komentaras
0

Palikti komentarą