Projekto „Atrask save“ jaunimas supažindinamas su profesinių sąjungų svarba

autorius Solidarumas

Lietuvos darbo birža su partneriais – 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 57 su jaunimu dirbančiomis organizacijomis visoje Lietuvoje įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Atrask save“. Šio projekto tikslinė grupė – švietimo sistemoje nedalyvaujantys ir ekonomiškai neaktyvūs jaunuolai iki 29 m.

Vienas projekto uždavinių – padėti jaunimui (re) integruotis į darbo rinką. Neformaliai bendraujant su projekto dalyviais, aiškėja, kad jų tarpe – nemažai patyrusių nepakankamą saugumą bei nesėkmes darbe, kai kurie nusivylę buvusių darbdavių veiksmais peržiangiant įstatymų ribas. Neretai jaunam žmogui nusivylus patirtimi pirmąjame darbe, labai sunku grįžti į darbo rinką, nes bijomasi panašios situacijos, nepasitikima tiek savo jėgomis, tiek darbdavių geranorišku nusiteikimu konstruktyviai spręsti darbo vietoje kylančias problemas. 

Tarpe minimų problemų buvusiose darbovietėse – naujai priimto darbuotojo bandomąjam laikotarpiui sudarytos adaptacinės programos fiktyvumas, nefunkcionalumas; per aukšti darbdavių reikalavimai nuo pirmųjų darbo dienų/savaičių, dar nespėjus adaptuotis naujoje darbo vietoje; nepagarbus, neetiškas elgesys. Minimos ir tokios problemos kaip neatitikimas tarp darbo sutartyje, pareigybinėse instrukcijose ir vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų funkcijų, tvarkos ir to, ko iš darbuotojų būdavo reikalaujama darbo vietose, pvz., be papildomo atlygio dirbti ilgiau, dirbti papildomus darbus, dirbti nesaugiai.

Siekiant padėti jaunuoliams reintegruotis į darbo rinką, ne tik mokoma streso valdymo ir konfliktų sprendimo technikų, bet ir supažindinama su darbuotojų profesinių sąjungų misija, tikslais, funkcijomis, galimybėmis spręsti darbe kylančias problemas.

Jauni žmonės dažnai turi dar neužgęsusį teisingumo troškimą, principinį-idėjinį potencialą kurti geresnį pasaulį, todėl labai svarbu, kad profesinės sąjungos atkreiptų dėmesį į naujai įsidarbinančius jaunus darbuotojus, padėtų jiems įsilieti į profesinių sąjungų bendruomenes konsruktyviai įnešant savo indėlį darbo sąlygų gerinime bei darbuotojų teisių gynime ir tuo pačiu savo darbo vietoje pasijuntant saugiau,
užtikrinčiau.

Giedrė Paliulienė
projekto „Atrask save“ vietos JGI koordinatorė
Šiaulių Jaunimo centre

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą