Raginama paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją apie profesinę sąjungą

autorius Ričardas

2021 m. balandžio 26 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinį direktorių Mantą Bartušką, ragindama imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias neetiškiems LT-1 vadovo Viktoro Jatkausko veiksmams ir per dešimt dienų AB „Lietuvos geležinkeliai“ vidinėje informacinėje sistemoje „Manolitrail” paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją apie AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinę sąjungą „Solidarumas”.

AB “Lietuvos geležinkeliai” generaliniam direktoriui

Direktoriui Gerb. Mantui Bartuškai 2021 m. balandžio 26 d. Nr. 10-061

DĖL TIKROVĖS NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS PANEIGIMO

2021 kovo 26 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” gavo tarnybinį pranešimą su priedais iš AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas”, kuriame ji praneša, kad 2021 m. kovo ir balandžio mėnesiais gavo iš savo profesinės sąjungos narių (traukinio mašinistų) informaciją, kad LT-1 vadovas Viktoras Jatkauskas viešai skleidžia klaidinančią ir AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinę sąjungą „Solidarumas”, šmeižiančią informaciją, teigdamas, kad šį profesinė sąjunga neva pateikė skundą Valstybinei darbo inspekcijai dėl darbo ir poilsio laiko pažeidimų AB LTG „CARGO” įmonėje.

Minėtas vadovas nuolat viešai kalba ir darbuotojams nurodo, kad dėl šiuo metu prasto darbo laiko organizavimo, nuo kurio LT-1; LT-2; LT-3 grupėse kenčia traukinio mašinistai, yra kalti AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkas Stanislavas Fedaravičius ir jo pavaduotojas Andrius Šlepikas.

Primename, kad už darbo organizavimą įmonėje yra atsakingi jos vadovai, o ne profesinė sąjunga.

Stebina, kad būdamas atsakingas valstybinės AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovas Viktoras Jatkauskas, kuris turi vadovautis ir prižiūrėti, kad būtų laikomasi galiojančių Lietuvos respublikos įstatymų, savo pavaldžius darbuotojus klaidina, kad dėl to, kad nuo 2021 m. vasario mėnesio įmonėje buvo pradėti vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496“ 24.1 p.ir Darbo kodekso 114 str. 2 p. dėl maksimalios 12 val. nepertraukiamojo darbo laiko normos, yra „kalta“ AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinę sąjungą „Solidarumas”.

Toks Viktoro Jatkausko elgesys, mūsų nuomone, prieštarauja valstybinės įmonės darbo etikai, nuteikinėja darbuotojus nesilaikyti galiojančių Lietuvos įstatymų, nes darbuotojams teigia, kad šiems buvo geriau dirbti, kai buvo nesilaikoma anksčiau minėtų Lietuvos Resublikos įstatymų, kiršina tarpusavyje darbuotojus ir šmeižia juos atstovaujančią profesinę sąjungą.

Pranešame, kad AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas” nepateikė Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) skundo dėl darbo ir poilsio laiko pažeidimų AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonėje, kaip apie tai savo pavaldiniams teigia Viktoras Jatkauskas.

Prašome imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias tokiems neetiškiems LT-1 vadovo Viktoro Jatkausko veiksmams ir per dešimt dienų AB „Lietuvos geležinkeliai“ vidinėje informacinėje sistemoje „Manolitrail” paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas” pateikė VDI skundą dėl darbo ir poilsio laiko pažeidimų.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą