TARPTAUTINĖS DARBO KONFERENCIJOS 109-OJOJE SESIJOJE

autorius Jovita

Po išsamių konsultacijų Tarptautinės darbo organizacijos Valdymo taryba 341-ojoje sesijoje nusprendė, kad šįmet 109-oji Tarptautinės darbo konferencijos sesija (toliau – Konferencija) vyks nuotoliniu formatu per vaizdo ir garso konferencijų platformą „Zoom“ dvejomis atskiromis dalimis:

  • Pirmoji Konferencijos dalis vyks 2021 m. birželio 3–19 d., skirta šiems darbotvarkės klausimams: I Valdymo tarybos pirmininko ir generalinio direktoriaus ataskaitos; II Programa irbiudžetas bei kiti klausimai; III Informacija ir ataskaitos apie konvencijų ir rekomendacijųtaikymą; V Diskusijos dėl strateginio socialinės apsaugos tikslo; VII Tarptautinių darbokonvencijų ir rekomendacijų panaikinimas. Konferencijos atidarymas vyks 2021 m. gegužės 20 d., kurio metu bus išrinkti Konferencijos pareigūnai, paskirti nuolatiniai ir techniniai komitetai irpatvirtinti darbo metodų pakeitimai, kurie gali būti reikalingi atsižvelgiant į virtualų konferencijosformatą;
  • Antroje Konferencijos dalyje, kuri preliminariai vyks 2021 m. gruodžio 2-18 d.,numatomos diskusijos Konferencijos programos IV „Nelygybė ir darbo pasaulis“ ir VI „Įgūdžiai irmokymasis visą gyvenimą“ klausimais. Konferencijoje vyks diskusijos šiuose techniniuose komitetuose: Komitetas dokumentui dėl atsako į Covid-19 pandemiją parengti; Nuolatinės diskusijos dėl socialinės apsaugos komitetas; Komitetas diskusijai dėl nelygybės ir darbo pasaulio; Komitetas diskusijai dėl įgūdžių ir mokymosivisą gyvenimą bei nuolatiniuose komitetuose: Finansų komitetas, Atrankos komitetas, Kredencinis komitetas ir Standartų taikymo komitetas.
    Maksimalus institucinę rolę turinčių darbuotojų ir darbdavių atstovų skaičius, kuris gali būti akredituotas dalyvauti Konferencijoje. Darbdavių ir darbuotojų atstovai gali deleguotipo vieną delegatą ir atitinkamai po du patarėjus kiekvienam techniniam darbotvarkės klausimui, taip pat Konferencijos darbotvarkės III klausimui, t.y. ne daugiau kaip po 11 asmenų atitinkamai darbdavių ir darbuotojų delegacijai. Delegatų ir jų patarėjų akreditacija pateikiama visam Konferencijos laikotarpiui, įskaitant antrąją Konferencijos sesijos dalį.
    Atsižvelgiant į nuotolinį Konferencijos formatą bei į tai, kad dalyvavimas Konferencijoje nepareikalaus papildomų valstybės biudžeto išlaidų, be pagrindinių atstovų kviečiama skirti ir atstovų patarėjus, kurie galės dalyvauti visuose Konferencijos techniniuose komitetuose bei diskusijose.
0 komentaras
0

Palikti komentarą