Raginama užtikrinti teisingas ligos išmokas kalėjimų medikams

autorius Solidarumas
kal med 222

2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” generalinis sekretorius Ričardas Garuolis nusiuntė raštą Kalėjimų departamento direktoriui Virginijui Kulikauskui, ragindamas imtis veiksmų, kad įkalinimo įstaigų medikai gautų pagal įstatymus numatytas ligos išmokas, kai netenkama darbingumo, užsikrėtus Covid -19.

 

LR Kalėjimų departamento direktoriui Virginijui Kulikauskui

Dėl įkalinimo įstaigų medikų nedarbingumo apmokėjimo susirgus Covid-19

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 (toliau – Įstatymas) 111 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta: „Ligos išmoka asmeniui, kuris Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, susirgo liga, dėl kurios Vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų nuo trečiosios jo laikinojo nedarbingumo dienos, yra lygi 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šioje dalyje nurodytų aplinkybių buvimas nustatomas kiekvienu atveju individualiai, darbdaviui pateikus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui dokumentus, pagrindžiančius profesinės veiklos funkcijų vykdymo ir ligos priežastinį ryšį.“

Tai reiškia, kad valstybė užtikrina darbuotojams teisę į tokią ligos išmoką, kuri atitinka 100 procentų į rankas išmokamo kompensuojamo uždarbio.

Deja, jau pasitaikė atvejų, kai įkalinimo įstaigų medikai, darbo vietoje užsikrėtę Covid –19 virusu ir dėl to laikinai netekę darbingumo, negali gauti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 (toliau – Įstatymas) 111 straipsnio 1 dalyje numatytų ligos išmokų, nes Sodra atsisako jas išmokėti, kadangi negavo iš darbdavio patvirtinimo, kad profesine liga buvo susirgta darbo vietoje, vykdant profesinę pareigą.

Prašome imtis priemonių, kad būtų užtikrinta, jog įkalinimo įstaigų medikai, kurie dirbdami ekstremaliomis karantino sąlygomis užsikrėtė Covid –19 virusu, gautų įstatymais numatytą 100 procentų ligos išmoką.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis

0 komentaras
0

Palikti komentarą