Raudondvario pilyje posėdžiavo LR Trišalė taryba

autorius Solidarumas

2014 m. gruodžio 16 d. Kauno raj. Raudondvario pilyje posėdžiavo LR Trišalė taryba. Ta proga Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pasirašė su rajono darbdaviais, LPSK ir „Solidarumo“ profesinės sąjungos atstovais ketinimų protokolą steigti Kauno rajono trišalę tarybą.

Trišalė taryba pritarė Užimtumo fondo 2015 m. sąmatos projektui, pagal kurį planuojama gauti beveik 50 milijonų litų iš Sodros ir išleisti  26 mln. litų aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms, 16 mln. litų remiamam įdarbinimui, 9 mln. litų bedarbių teritorinio judrumo rėmimui, 2,8 mln. litų bendriems ES struktūrinių fondų ir tarptautinio užimtumo rėmimo projektams ir kt.

2015 m. pirmo pusmečio gale nutarta surengti socialinių partnerių jėgomis LR Trišalės tarybos  20-mečio konferenciją.

Trišalės tarybos pirmininkas Sigitas Galiūnas apžvelgė 2014 m. Trišalės tarybos veiklą apie kurią duomenis galima rasti trišalės tarybos tinklapyje www.lrtt.lt

Trišalė taryba nebuvo vieninga dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto nesvarstyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 951, 109, 129, 130, 140, 144, 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2028LPS. „Solidarumas“ pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui nesvarstyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 951, 109, 129, 130, 140, 144, 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2028, nes artimiausiu metu Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bus peržiūrėtas sistemiškai, įvertinant tarptautinių teisės aktų reikalavimus bei siekiant reglamentuoti darbo santykių lankstumą ir užtikrinti jų saugumą, todėl netikslinga šiuo metu svarstyti Įstatymo projekto Nr. XIIP-2028, kuris siūlo lankstesnį darbo santykių reguliavimą tik vienai darbuotojų grupei, išskirtai pagal gaunamą darbo užmokesčio dydį, o ne pagal darbo sąlygas, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintas darbo įstatymų bendrumo ir jų diferenciacijos pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes principas.

Kitas trišalės tarybos posėdis įvyks 2015 m. sausio 27 d.

0 komentaras
0

Palikti komentarą