Situacija anglių kasyklose kelia nerimą

autorius Solidarumas

Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas” kartu su kitų šalių dirbančiaisiais bei tarptautinių profesinių sąjungų organizacijomis reiškia solidarumą  Turkijos darbuotojams. LPS “Solidarumas” reiškia  užuojautą žuvusiųjų  artimisiems. Daugiau nei  šimtai darbininkų žuvo nelaimingo atsitikimo  anglių kasykloje Somoje, Vakarų Turkijoje, metu.  Kalnakasiai žuvo nuo gaisro, kurį sukėlė anglies monoskido dūmai. Tai ir buvo nelaimės priežastimi. Šios tragedijos mastas yr a labai didelis ir akivaizdu, jog reikia, kad Europos anglies ir plieno bendrija imtųsi ryžtingų veiksmų, kad būtų pagerintos saugos ir darbo sąlygos anglies kasyklose bei gavybos pramonės šakose.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Georgios Dasis išplatino pareiškimą, kuriame kviečiama imtis priemonių, perduodant informaciją apie tai, kokie yra pasiekimai ir naujovės Europos kasyklose, siekiant pagerinti anglių kasyklose dirbančių žmonių saugumą.  Panašios problemos, susijusios su anglių kasyklos dirbančių žmonių saugumu yra ne tik Turkijoje, bet ir Rusijoje, Ukrianoje, Kinijoje.

IndustriALL pasaulinė profesinė sąjunga  išplatino pareiškimą, kuriame reiškiama užuojauta dėl  šimtų angliakasių mirčių Somoje, kai šachtoje įvyko nelaimingas atsitikimas.  Tuo metu jau buvo aišku, kad  205 šachtininkai yra mirę ir daugiau nei 80 yra ligoninėje. Šimtai kalnakasių  yra įstrigę po žeme. Ten vis dar buvo  pumpuojamas deguoni, tačiau vilties, kad yra išlikusių gyvų žmonių, yra  mažai.

Anglių kasykla, kurioje įvyko tragedija priklausė privačiam savininkui.

IndustriALL pasaulinė profesinė sąjunga ragina Turkijos vyriausybę nedelsiant ratifikuoti ir įgyvendinti TDO konvenciją  Nr. 176 dėl saugos ir sveikatos  kasyklose, kad apsaugoti kasyklų darbuotojų gyvybes.

Per 73 metus Turkijos šachtose žuvo per 3000 darbuotojų.

0 komentaras
0

Palikti komentarą