Sudaryta Vilniaus švietimo jungtinė atstovybė

autorius Solidarumas

Balandžio 30 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos būstinėje pasirašytas susitarimas dėl Vilniaus mieste veikiančių švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sudarymo. Jį pasirašė (nuotr. iš kairės į dešinę) Vilniaus švietimo profesinė sąjungos pirmininkė Rūta Osipavičiūtė, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkė Nijolė Karaškaitė, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Kindurienė ir Vilniaus švietimo įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Gintaras Skapas.

Sprendimą sudaryti jungtinę atstovybę priėmė Vilniaus švietimo įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo  ir Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkų tarybos bendrame posėdyje balandžio 16 d. Vėliau prisijungti prie jų buvo pakviestos ir kitos sostinėje veikiančios profesinės sąjungos.

Susitarimu įsipareigota „sujungti savo pastangas ir darbą, sudarant ir pasirašant Vilniaus švietimo teritorinę kolektyvinę sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe bei  kontroliuoti jos vykdymą“. Nutarta, kad derybose dėl kolektyvinės sutarties nepasiekus tenkinančio rezultato ir išnaudojus visas galimybes pasiekti kompromisą, jungtinė atstovybė derins veiksmus dėl kolektyvinio ginčo inicijavimo.

Susitarime taip pat reglamentuota Jungtinės atstovybės struktūra, veiklos organizavimas, teisės ir pareigos.

Susitarimą dėl Jungtinės atstovybės sudarymo 2015 m. balandžio 30 dieną, rasite čia.

0 komentaras
0

Palikti komentarą