Susitikimas su Europos parlamento nare V.Blinkevičiūte

autorius Solidarumas
blinkev

Vasario 20 d. Europos ekominių socialinių reikalų komiteto (EESRK) nariai Gintaras Morkis, Daiva Kvedaraitė, Mindaugas Maciulevičius, Vitas Mačiulis, Linas Lasiauskas  susitiko su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte.  Susitikimo metu aptarta darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūra,  ES socialinių teisių ramstis ir su juo susijusios teisėkūrinės perspektyvos,  socialinių įmonių: pasiekimai ir problemos ES bei Lietuvoje,  neįgaliųjų problematika t.y. deinstitucionalizavimas – valstybinių  įstaigų neįgaliems asmenims pertvarka,  neįgaliųjų teisė balsuoti Europos parlamento (EP) rinkimuose,  EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto veiklos programa,  Lietuvos socialinės politikos aktualijos.

Vilija Blinkevičiūtė kalbėjo apie savo naujas pareigas Europos Parlamente. Ji sakė, jog tenka didelė atsakomybė vadovauti  komitetui, kuris atsako už moterų teisių lyčių lygybę, užimtumą ir socialinius reikalus, migrantus bei pabėgėlius. Komitete nuolat dirba 34 nariai. Atstovaujant mažai ES šaliai, nėra lengva “prasibrauti” ir užimti svarbias pareigas ne tik Europos parlamente, bet ir kitose institucijose.

 

Kalbant apie Darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūrą, konstatuota, jog reikalingos diskusijos tarp socialinių partnerių. Gintaras Morkis pristatė EESRK priimtą Darbuotojų komandiravimo direktyvą ir tai, kad išsiskyrė nuomonės komitete. Skiriasi darbdavių ir darbuotojų nuomonės, skiriasi senųjų ES šalių ir Centro ir Rytų Europos šalių pozicijos. Pasakiau, kad mes suprantame Lietuvos darbdavių susirūpinimą, jog gali tapti nekonkurencingi ir tiktai gali būti problemų, jeigu bus prarastos darbo vietos. Tačiau kai nėra socialinio dialogo, sunku pasakyti, ar tikrai darbdaviai negali mokėti didesnio atlyginimo, ar tikrai negali garantuoti geresnių socialinių sąlygų. Pasiūlytas principas – Vienodas atlyginimas už vienodą darbą”. Ar jis realiai įgyvendinimas? Viena vertus, svarbu ginti savo šalies nacionalinius interesus, tačiau būnant ES dalimi, svarbu išlaikyti Europos profesinių sąjungų vieningumą, nes ir taip ES yra daug susiskaldymo, populizmo, bandymo riboti vieningą ES rinką. 

 

Mindaugas Maciulevičius pabrėžė galimybę dirbti kitose ES šalyse, Lietuvos mažųjų miestelių, kaimo vietovių žmonėms. Statybų verslas naudojasi darbuotojų komandiravimu.

 

Linas Lasiauskas pabrėžė tai, jog svarbu kalbėti ir apie vienodų sąlygų verslui sudarymą.  Kol kas neaišku, koks bus direktyvos likimas,  Malta norėtų, kad jos pirmininkavimo metu būtų peržiūrėta ši direktyva. Toks dėmesys darbuotojų komandiravimui ir šiai direktyvai, matyt, kyla dėl sudėtingos situacijos ES senosios šalyse, – nedarbas, prarandamos socialinės garantijos, jaunimo nedarbas. Politikai nori kažką nuveikti ir parodyti žmonėms. 1,5  milijono komandiruojamų darbuotojų, – tai nėra daug darbuotojų, tai yra daugiau politinis klausimas.

Lietuvoje reikia diskusijų ir dialogo su darbdaviais, vežėjais, statybininkais. Ar transportas bus išimtas iš direktyvos? Tikriausia liks.

 

Vilija Blinkevičiūtė pristatė sausio 19 d.  EP priimtą pareiškimą dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Balandžio 26 d. turėtų pasirodyti Europos komisijos dokumentų paketas. Bus aiškiau įvardinta kokios bus teisėkūros priemonės. EP siūlo parengti Direktyvą dėl deramo darbo sąlygų (naujos užimtumo formos, dėl deramų darbo sąlygų, visų formų užimtumui, dirbantiems pagal netipines darbo sutartis).

Taip pat parengti direktyvas dėl profesinio ir šeimyninio gyvenimo gerinimo. Jų turėtų būti keturios t.y.dėl motinytės atostogų (peržiūra), dėl vaiko priežiūros (peržiūra), dėl tėvystės atostogų, dėl slaugytojų.

 

V.Blinkevičiūtė siūlo įkurti ES lygmeniu Vaikų garantijų fondo, kuris garantuotų visiems vaikams nemokamą sveikatos priežiūrą, apgyvendinimą ir tinkamą maitinimą.

 

Kolega Linas Lasiauskas pristatė EESRK svarstomą  neįgaliųjų teisių problematiką, Europos prieinamumo aktą. Minėjo, jog Irena Petraitienė yra išrinkta nuolatinės studijų grupės pirmininke. Kalbėta apie deinstitucionalizavimą.

 

Vitas Mačiulis pasidomėjo, kaip sprendžiami migrantų klausimai, nes šis klausimas yra tarsi nutilęs.

 

Susitikimo pabaigoje trumpai pasikeista informacija apie Kovo 8-ąją. Kovo 6 d. LR Seime vyks konferencija, skirta Kovo 8-osios progai. Dalyvaus Vilija Blinkevičiūtė. Turėtume gauti kvietimus.

 

Europos Parlamento narei svečiai įteikė puokštę gėlių.

 

Daiva Kvedaraitė

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą