Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

autorius Solidarumas
kovo11 sirvintos

Lygiai prieš trisdešimt vienerius metus Kovo 11-ąją Lietuva paskelbė atkūrianti savo savo valstybingumą. Lietuvos žmonės visam pasauliui parodė, kad vienybė ir solidarumas gali daryti padaryti stebuklus: iškovojo savo valstybės nepriklausomybę ir išsivadavo iš komunistinės imperijos, kurios bijojo visas pasaulis, priespaudos.

Prieš trisdešimt dvejus metus sąmoningiausi Lietuvos darbuotojai susivienijo į pirmą nuo komunistų kontrolės nepriklausomą profesinę sąjungą – Lietuvos darbininkų sąjungą, kuri veikliai įsitraukė į Lietuvos valstybingumo atstatymo darbus: padėjo rengti Sąjūdžio mitingus už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, platino Sąjūdžio spaudą, kūrė Sąjūdžio rėmimo grupes įstaigose bei įmonėse, saugojo Aukščiausiąją tarybą ir kitais būdais padėjo atgimti Lietuvos valstybei.

Atkūrus Lietuvos valstybę Lietuvos darbininkų sąjunga, vėliau pasivadinusi Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“, veikliai dirbo, kad būtų kuriamos demokratinės institucijos, vystomas socialinis dialogas, o darbuotojams būtų užtikrinamos tinkamos darbo ir apmokėjimo sąlygos.

Dar ne visi Kovo 11-osios siekiai įgyvendinti. Ne visi Lietuvos žmonės gali oriai gyventi savo namuose – Lietuvos valstybėje ir išvyksta ieškoti sotesnio kąsnio svetur. Dar daug kur Lietuvoje viešpatauja darbdavių ir biurokratų savivalė ir neteisybė.

Tačiau Kovo 11-oji kiekvienais metais mums primena, kad mes, Lietuvos piliečiai esame savo valstybės šeimininkai, kurie turi teisę ir gali demokratiškomis priemonėmis šalinti visas negeroves, kurios trukdo mums gyventi taip kaip norime.

Visus sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga ir linkime būti tokiais pat vieningais kokie buvome prieš tris dešimtmečius, telktis į profesines sąjungas ir kartu kurti tokią valstybę, apie kurią svajojame.

0 komentaras
0

Palikti komentarą