Vyriausybė atsižvelgė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” reikalavimus

autorius Solidarumas
paukst

2021 m. kovo 15 d. Lietuvos profesinė sąjungą „Solidarumas” iš Finansų ministerijos gavo atsakymą į Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės Kristinos Krupavičienės raštą ir į Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” surengto piketo „Nežlugdykite paukštininkystės Lietuvoje!” reikalavimus, kuriame rašoma, kad iš Vyriausybės rezervo fondo bus skiriama 12 mln. eurų pagalba nuo Covid-19 pandemijos nukentėjusioms paukštininkystė ir kiaulininkystės įmonėms padėti.

DĖL LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS“ KREIPIMOSI

Finansų ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2021 m. kovo 4 d. raštu Nr. S-675 persiųstą Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 2021 m. kovo 3 d. kreipimąsi Nr. 10-028 dėl pagalbos nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusioms paukštininkystės įmonėms.

Finansų ministerija supranta sunkumus ir iššūkius, su kuriais susiduria žemės ūkio sektoriaus verslo įmonės šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu. Kartu pažymime, kad valstybės biudžeto lėšos yra ribotos, todėl ieškoma taikliausių būdų ir priemonių, kaip palengvinti dėl pandemijos visoms suinteresuotoms šalims susiklosčiusią sudėtingą situaciją ir lėšas yra siekiama nukreipti tikslinei paramai siekiant išsaugoti darbo vietas, užtikrinti bent minimalias pajamas gyventojams ir palaikyti labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusių įmonių likvidumą.

Finansų ministerija, atsižvelgdama ir pritardama Žemės ūkio ministerijos parengtai Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, koncepcijai, 2021 m. kovo 9 d. raštu Nr. (2.1E-04)-6K-2101744 pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ projektą, kurio siūloma skirti 12 mln. eurų iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo Žemės ūkio ministerijai laikinajai valstybės pagalbai kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 protrūkio, mokėti pagal laikinosios valstybės pagalbos schemas.

J. Pilibaitienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą