Tarptautinis bendradarbiavimas

autorius Solidarumas

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“  tęsia tarptautinį bendradarbiavimą ir narystę Tarptautinėje profesinių sąjungų konfederacijoje (ETUC),  Pan-Eurpinio regiono tarybos (PERC) veikloje, Europos profesinių sąjungų konfederacijoje (ETUC), Baltijos jūros šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) veikloja. 2012 m. rugsėjo 28 d. vykusiame Europos centro darbuotojų klausimams spręsti (EZA) Tarybos posėdyje – LPS“Solidarumui“ suteiktas stabėtojos statusas. 

LPS „Solidarumas“ pajėgumai nėra tokie dideli, kad mes galėtume labai įtakoti tarptautinę profesinių sąjungų politiką, tačiau pagal galimybes dalyvaujame tiek ETUC, tiek PERC  svarbiuose politiniuose posėdžiuose, tam reikalingi ne tik žmogiški resursai, bet ir piniginės lėšos.

LPS „Solidarumas“ vadovaujasi ETUC politiniais prioritetais bei numatytomis gairėmis. Tai yra 2012 m.  birželio mėn. patvirtinta ETUC rezoliucija „Socialinis paktas Europai“, bei 2013 m. balandžio mėn. priimta rezioliucija dėl „Europos Sąjungos socialinio matments“.

Apie Europos Sąjungos socialinį matmenį turėsime progos padiskutuoti liepos 1 d. vyksiančiame aukšto lygio renginyje, kurį organizuos  Lietuvoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto II grupė (t.y. darbuotojų atstovai), dalyvaus ir ETUC atstovai.

Tarptautinėje profesinių sąjungų politikoje dalyvaujame ir per Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, kuriame LPS „Solidarumas“ atstovė Daiva Kvedaraitė yra išrinkta  II grupės (darbuotojų atstovai) viceprezidente.

Jovita Meškauskienė yra nuolatinio ETUC Ekonomikos ir užimtumo komiteto narė.

Kristina Krupavičienė yra nuolatinio ETUC Kolektyvinių derybų komiteto narė.

Į ETUC jaunimo komiteto veiklą įsijungia Jaunimo profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Mūsų planuose – stiprinti dalyvavimą profesinių sąjungų tarptautinėse šakinėse struktūrose.  Reikėtų aktyviau dalyvauti naujame darinyje IndustriALL, kuris vienija praktiškas visas pramonės šakas.

LPS „Solidarumas“ lyderiai ir atstovai turi  galimybes dalyvauti Europos profesinių sąjungų konfederacijos bei Europos profesinių sąjungų instituto organizuojamuose seminaruose.

Dar viena galimybė – bendradarbiavimas, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose.

Iš viso 2012-2013 metais dalyvauta:

•PERC posėdžiuose: 2 atsakingojo komiteto posėdžiuose (Briuselyje), 1 vasaros stovykloje  (Gdanske);

•BASTUN:  3 posėdžiuose (Taline, Maksvoje, Peterburge);

•4 aukšto lygio susitikimuose, kuriuose dalyvauja valdžios atstovai ir socialiniai partneriai  Armėnijoje, Kipre, Briuselyje, Dubline.

•2 suvažiavimuose, 5 suvažiavimuose nedalyvauta, bet išsiųsti sveikinimai.

•15  Tarptautinių  konferencijų.

•20 ETUC/ETUI  tarptautinių  seminarų.

•5 pažintiniuose vizituose: Latvijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Belgijoje.

•2 Tarptautinės darbo organizacijos seminaruose.

•4 konferencijose ir seminaruose, kuriuose organizavo Europos centras darbuotojų klausimams spręsti (EZA):

•2 mokymuose, kuriuos organizacija FNPR (Maskvoje):

•taip  pat dalyvauta jaunimui, moterims, kitoms tikslinėms grupėms, skirtuose renginiuose.

0 komentaras
0

Palikti komentarą