Spausdinti

Nauji kvietimai į tarptautinius renginius.

Spausdinti

ESDA organizuoja jaunų profesinių sąjungų atstovų susitikimus, kad jie galėtų susipažinti su Europos socialinio dialogo struktūromis, procesais ir mechanizmais. Pagal šį plataus masto tikslą ETUC surengs 2018 m. ESDA, kurią sudaro dvi akademinių susitikimų sesijos dėl Europos socialinio dialogo priemonių ir rezultatų Briuselyje. ETUC ketina tęsti darbą stiprinant socialinį dialogą valstybėse narėse, išplėsti jį į šalis kandidates ir išnagrinėti, kaip jos gali padėti profesinių sąjungų nariams visose ES šalyse.

Spausdinti
Gautas kvietimas dalyvauti ETUI seminare ETUI kursas – “Pagerinti profesinių sąjungų  gebėjimus, rengiant projektus, kurie įgyvendinami pagal socialinio dialogo biudžeto eilutes”.

Spausdinti
Gauti kvietimai:

Spausdinti
Informacija apie gautus kvietimus dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

Pokategorės