Trišalėje taryboje dėl daugumos Darbo kodekso straipsnių nesutarta

autorius Solidarumas
krist trisale

 

2017 m. vasario 14 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos posėdyje, kuriam pirmininkavo Lietuvos profesinės sąjungos pirmininkė Kristina Krupavičienė, buvo diskutuota dėl naujų narių įtraukimo į Tarybos sudėtį. Nutarta, kad iš esmės tam pritaria tiek profsąjungos, tiek darbdaviai, o galutinis sprendimas dėl konkrečių naujų narių priėmimo į Trišalę tarybą bus priimtas vasario 28 d., per kitą posėdį.

Taip pat buvo nagrinėtos Darbo kodekso bei kitų įstatymų pataisos. Daugumos jų priėmimas atidėtas kitiems posėdžiams. Tarp svarbesnių sutartų dalykų – palengvintos sąlygos gauti nedarbo išmoką. Teisę į nedarbo išmoką turėtų žmogus, kuris iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 (o ne 24, kaip nurodyta priimtame Nedarbo socialinio draudimo įstatyme) mėnesių. Socialiniai partneriai siūlymui pritarė. Jis dar bus svarstomas Seime.

Posėdyje taip pat pasiūlyta, kad ateityje pavyzdinę darbo sutarties formą tvirtintų ir darbo sutarties pasibaigimo, kai neįmanoma nustatyti fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos, tvarką tvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministras. Šiuo metu tai daroma LR Vyriausybės nutarimu. Siekiant sklandesnės teisėkūros, siūloma, kad ministras spręstų ir dėl tvarkos, pagal kurią darbdavys teritorinei darbo biržai turėtų pranešti apie grupės darbuotojų atleidimą, taip pat dėl kolektyvinių sutarčių registravimo tvarkos.  Buvo sutarta, kad darbo ginčų komisijų narių darbo apmokėjimo, tarpininkų apmokėjimo bei arbitrų atlygio dydį bei apmokėjimo tvarką tvirtintų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Dėl visų šių pasiūlymų socialiniai partneriai sutarė.

Karščiausiai diskutuota dėl teminuotų darbo sutarčių. Profesinės sąjungos reikalavo, kad į darbo kodeksą būtų įtraukta nuostata, kad terminuotos sutartys nuolatinio pobūdžio darbams privalo būti leidžiamos tik jei jas leidžia su profesinėmis (ne Darbo tarybomis) sudaryta kolektyvinė darbo sutartis. Darbdaviai tam nepritarė ir klausimas buvo atidėtas kitam posėdžiui.

Kitas karštus ginčus sukėlęs buvo klausimas dėl pavėluoto darbo užmokesčio ir kitų su darbu susijusių išmokų mokėjimo. Profesinės sąjungos reikalavo, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviams ne dėl darbuotojo kaltės  uždelsus sumokėti atlyginimą, darbdavys turės sumokėti netesybas, kurias sudaro vidutinis darbuotojo atlyginimas padaugintas iš uždelstų sumokėti mėnesių skaičiaus. Darbadaviai siūlė sumokėti tik už 3 mėnesius, Vyriausybės atstovai – už 6 mėnesius. Nesutarus klausimas tidėtas kitam posėdžiui.

Darbadaviai taip pat pritarė daugeliui Prezidentės vetuotų darbo kodekso pataisų, nors profesinės sąjungos joms pritarė.

LR Trišale taryba sudaryta iš Vyriausybės atstovų, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovų, kurie sprendžia su darbo rinka, darbo santykiais susijusius klausimus, ir turi patariamojo balso teisę, svarstant šios srities teisės aktus.  

0 komentaras
0

Palikti komentarą