Trišalėje taryboje nepritarta A.Syso pataisoms dėl profesinių sąjungų atstovavimo kriterijų

autorius Solidarumas

2013 m. gegužės 14 d. vyko Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis, kuriame profesinių sąjungų atstovai paprašė atidėti Seimo nario A. Syso parengtas LR Profesinių sąjungų įstatymo pataisas.

Praeitame Trišalės tarybos posėdyje bendru darbdvių ir profesinių sąjungų atstovų sutarimu buvo pritarta Profesinių sąjungų įstatymo pataisoms.

Tačiau Seimas už įstatymo projektą nenubalsavo, nes Seimo narys A.Sysas pateikė pakeitimus, kurie nebuvo derinti su socialiniais partneriais. Daugiausia diskusijų kelia 4 straipsnio pakeitimas, kuriuo norima nustatyti kriterijus, kad atstovaujančios profesinės sąjungos būtų atrinktos remiantis aiškiai suformuluotais pagrindais, pagal kokybinius/kiekybinius rodiklius.

Profesinių sąjungų atstovai neprieštarauja tam, kad būtų įvesti kriterijai, tačiau būtina apie tai diskutuoti, negalima vienodų kriterijų taikyti nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygiu veikiančiai profesinei sąjungai.  

Tuo tarpu, Seimo pirmininko pavaduotojas, siūlo tokią formuluotę „Atstovaujančia profesine sąjunga nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygiu pripažįstama profesinė sąjunga, atitinkanti tokius kriterijus: profesinė sąjunga įsteigta ir įregistruota kaip profesinių sąjungų susivienijimas ir veikianti ne mažiau kaip 5 metus; profesinė sąjunga turi struktūrinius padalinius ne mažiau nei ketvirtadalyje Lietuvos Respublikos savivaldybių; profesinės sąjunga priklauso tarptautinėms profesinių sąjungų organizacijoms.“. 

Profesinių sąjungų atstovai nėra tikri  ar toks kriterijų suformavimas nesikerta su demokratiniais  ir organizacijų laisvės principais. Profeisnių sąjungų veiklos realybė yra tokia, kad kurti profesines sąjungas ypaę mažose įmonėse yra labai sudėtinga, todėl reikėtų judėti  tiesioginės narystės link. O tam, kad profeisnės sąjungos stirpėtų, reikia ne dirbtinai iš viršaus jas vienyti, o dirbti edukacinį darbą  su būsimais darbo rinkos dalyviais, mokiniais,  darbo santykiai ir socialinė paratnerystė turėtų būti neatsiejama darbo rinkos poltikos dalis.

Trišalėje taryboje pristatytas Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymo 1, 2, 13, 23, 26, 29, 32 straipnsių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Nutarta įstatymo projektą grąžinti darbo santykių komisijai. Verslo atstovia pateikė daug pastabų, profesinės sąjungos įtatymo pataisas dar tik nagirnės. Reikėtų į įstatymo pataisas  įsigilinti atidžiai, kad pataisose atsiradę  darbo santykių lankstumo  nuostatos neprasilenktų su socialiniu saugumu. Tarkime, viena iš naujų savokų tai „dvišalė darbo įgūdžių įgijimo sutartis, pagal kurią nemokamas darob užmokestis“.

Trišalė taryba pritarė Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui. Priėmus įstatymo projektą, biudžetinių įstaigų vadovai bus priimami 4 metų kadencijai, kuri ne daugiau kaip vieną kartą galės būti pratęsta, atsižvelgiant į kasmenius vadovo veiklos rezultatus.

Pirmuoju klausimu kalbėta apie Europos Komisijos rekomendaicjas Lietuvai 2012-2013. Rekomendacijos parengtos pagal Lietuvos nacionalinę reformų programą, kuri parengta įgyvendinant ES strategiją 2020. Konstatuota, jog Lietuvoje rpaktiškai nėra diskusijų su socialiniais partneriais šiomis temomis. LR Trišalė taryba galėtų būti ta institucija, kuri imtųsi organizuoti tokias diskusijas. Daugiau kalbėti apie Europinę darbotvarkę, ypač kai artėja Lietuvos pirmininkavimas ES.

{phocagallery view=category|categoryid=136}

0 komentaras
0

Palikti komentarą