Turizmo departamente spręstas apsišaukėlių gidų klausimas

autorius Solidarumas
IMG 0695pgr

Liepos 2 d. Valstybiniame turizmo departamente įvyko Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos Solidarumas”, Vilniaus policijos, Vilniaus savivaldybės turizmo skyriaus, Vilniaus turizmo informacinio centro atstovų susitikimas, skirtas klausimams kaip užkirsti kelią nelegaliai gidų veiklai Vilniuje aptarti. Gidams atstovavo jų profesinės sąjungos pirmininkas Ričardas Garuolis, sekretorė Jovita Pretzsch, gidė Alina Obolevič.

Šis susitikimas yra ankstesnio, birželio 22 d. skirto gidų problemoms aptarti susitikimo, kuriame dalyvavo Ūkio ministerijos ir gidų visuomeninių organizacijų atstovai, įvykusio Ministro Pirmininko kanceliarijos iniciatyva, tąsa.

Kadangi ilgametis Valstybinio turizmo departamento direktorių pavaduotojas Juozas Raguckas teigė, jog Lietuvoje nėra įstatymų, užkertančių kelią dirbti nelegaliems gidams iš užsienio, birželio 22 d. susitikimo metu Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkas Ričardas Garuolis  pateikė Valstybinio turizmo departamento vadovams ir Ūkio ministerijos turizmo politikos skyriaus atstovei Lietuvos Administracinių teisės aktų pažeidimų kodekso 173 straipsnį, kuris konkrečiai nurodo kokiomis baudomis baudžiami asmenys, tame tarpe ir gidai, užsiimantys profesine veikla be leidimo, http://www.infolex.lt/ta/103787#Xda4cb45145cd44e0b6dc3e9d10f8106a ir pareikalavo, kad Valstybinio turizmo departamentas pagaliau paklustų Turizmo įstatymo 16 straipsnio 6 daliai, numatančiai jam pareigą vykdyti turizmo paslaugų tiekėjų veiklos stebėseną ir kontrolę.http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404344

Po to buvo nutarta surengti papildomą susitikimą šioms problemoms aptarti.

Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkas R.Garuolis pasiūlė, kad geriausia išeitis būtų, jei kilus įtarimams, kaip nurodo Lietuvos policijos įstatymas, jog yra asmenų, kurie pažeisdami įstatymus užsiima nelegalia veikla, policija, paskambinus tai pastebėjusiems gidams, atvyktų į įvykio vietą ir patikrintų ar gidas turi šiai veiklai reikiamus leidimus.

Policijos atstovams paaiškinus, kad paskambinus telefonu į įvykio vietą atvyksta patrulinė policija, kuri neturi įgaliojimų surašyti tokio pobūdžio protokolams, buvo sutarta, kad šią vasarą policija kartu su atsakingomis institucijomis surengs gidų patikrinimus Vilniaus mieste, o ateityje bus bandoma pakeisti įstatymus, kad tokia veikla galėtų užsiimti ir Vilniaus miesto savivaldybės policija.

Gidų patikrinimams surengti buvo sudaryta darbo grupė iš Valstybinio turizmo departamento, Vilniaus miesto savivaldybės turizmo skyriaus, Vilniaus policijos ir Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos Solidarumas” atstovų.

Iš pradžių Valstybinio turizmo departamento direktorės pavaduotojas J.Raguckas atsisakė į darbo grupę įtraukti gidų profesinės sąjungos narius, aiškindamas, kad tai yra vidinis valstybinių institucijų reikalas, bet R.Garuoliui pareikalavus, kad į susitikimo protokolą būtų įrašyta, jog  gidų profesinės sąjungos prašymas turėti savo atstovus šioje darbo grupėje yra atmetamas, J.Raguckas savo nuomonę pakeitė.

Profesinės sąjungos narei A.Obolevič papasakojus, kad Vilniaus Rasų kapinėse šeimininkauja benamių gauja, kuri siūlo gidų paslaugas, reikalauja išmaldos iš Lenkijos turistų ir trukdo vesti ekskursijas toms gidėms, kurios pataria neduoti jiems pinigų, susitikime dalyvavę policijos atstovai pažadėjo perduoti šią informaciją savo kolegoms, atsakingiems už saugumą Rasų kapinių rajone.

Jie pasidžiaugė, kad visuomenei padedant pavyko pagaliau sutramdyti Vilniuje siautėjusius išmaldos prašytojus iš Rumunijos ir išreiškė viltį, kad dirbant kartu bus išspręsta ir nelegaliai dirbančių gidų problema.
{phocagallery view=category|categoryid=310}

0 komentaras
0

Palikti komentarą