Užimtumo tarnybos trišalė komisija griežčiau kontroliuos užimtumą užtikrinančias priemones

autorius Solidarumas
uzimtumotarnyboje

2019 m. vasario 01d. įvyko Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis, kuriame Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas” atstovavo pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch.

Į pirmą posėdį susirinkusi Užimtumo tarnybos trišalė taryba patvirtino trišalės tarybos prie užimtumo tarnybos, priklausančios Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, darbo reglamentą su kai kuriais patikslinimais, išsirinko naują tarybos pirmininką, aptarė užimtumo didinimo programas ir kitus klausimus.

Trišalės tarybos pirmininku išrinktas Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas Saulius Zybartas, kuris ir pirmininkavo posėdžiui.

Svarbi problema Lietuvos darbo rinkoje išlieka pasiūlos ir paklausos nesuderinamumas, mažas žmonių mobilumas, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, darbo vietų kokybė. Užimtumo tarnyboje registruotose laisvose darbo vietose siūlomas minimalus arba mažesnis darbo užmokestis.

Svarstant užimtumo didinimo programą Trišalė taryba gali rekomenduoti tam tikrai savivaldybei keisti ar tobulinti programas ir gauti grįžtamąjį ryšį. Užimtumo tarnyba yra gavusi iš visų 60 savivaldybių užimtumo didinimo programas (anksčiau viešieji darbai). Dominuojančios tikslinės grupės, kurios gali dalyvauti užimtumo programose yra socialinių pašalpų gavėjai, vyresni nei 40 metų asmenys, patiriantys socialinę riziką, asmenys, auginantys vaiką iki 8 metų amžiaus, besilaukiančios moterys ir kiti.

Visose savivaldybėse dominuoja trumpalaikiai darbai, kurie trunka nuo 4 iki 6 mėnesių, pvz:. teritorijų tvarkymas, smulkaus remonto darbai, vandens telkinių ir pakrančių priežiūra, sniego kasimas ir pan. Užimtumo tarnybos trišalė komisija pageidavo atidžiau kontroliuoti užimtumą užtikrinančias priemones.

Tvirtinant darbo reglamentą jis papildytas straipsniu dėl posėdžio inicijavimo teisės – kada motyvuotai prašo ne mažiau, kaip dvi šalys (socialiniai partneriai), posėdis turi būti sušaukiamas. Iki šiol buvo numatyta, kad tik pirmininkas gali sušaukti posėdį.

 

Naujovė yra ta, kad kiekvienas Trišalės tarybos narys turi savo pakaitinį narį, kuris gali atstovauti ir balsuoti be papildomų įgaliojimų. Tai labai supaprastino darbą. Trišalės komisijos nariai užpildė konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas.

 

Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas” atstovauja pagrindinė narė – pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch ir jos pakaitinė narė – Virginija Labunskaitė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” centro darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.

 

Parengė Jovita Pretzsch

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą