Valdybos posėdyje daug dėmesio skirta sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų problemoms

autorius Solidarumas

Vasario 10 dieną posėdžiavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdyba. Posėdyje daugiausia dėmesio skirta sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų klausimams. Į klausimus atsakinėjo ir pateikė paaiškinimus Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėjas Arūnas Anužis.

„Norime, kad į žmonių pranešimus apie sveikatos apsaugos problemas būtų reaguojama laiku, nes dauguma įstaigų šioje sistemoje išlaikomos iš mokesčių mokėtojų pinigų“,- posėdžio pradžioje temos aktualumą pabrėžė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje 29 darbuotojai kreipėsi į teismą dėl priemokų už pavojingas darbo sąlygas nemokėjimo. Praėjus tam tikram laikui, darbuotojai pradėjo atsiiminėti ieškinius. Apklausų prokuratūroje metu Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojai pasakojo, kad patyrė didelį psichologinį spaudimą atsisakyti savo reikalavimo – priedo prie atlyginimo už pavojingas darbo sąlygas.

Drausminės nuobaudos minėtoje psichiatrijos ligoninėje skiriamos remiantis vaizdo kamerų, filmuojančių darbuotojus darbo metu, medžiaga.

Ligoninės administracija samdo privačią įmonę, kuri nustatinėja galimą riziką darbe, o kadangi už tokią paslaugą gauna dideles pinigų sumas, tikėtina, jog siekiama ir atitinkamo rezultato, tenkinančio užsakovą, šiuo atveju ligoninės administraciją.

Kadangi tos pačios problemos nesprendžiamos eilę metų, labai svarbu, kad įsikištų Sveikatos apsaugos ministerija.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė pasisakė apie greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyrių rajonuose. Ukmergės greitosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojai kelia klausimus dėl mažų atlyginimų, dėl kokių priežasčių ženkliai skiriasi skirtingų rajonų greitųjų pagalbų brigadų atlyginimai, nors atliekami tokie patys darbai.

Ukmergės greitosios pagalbos skyriaus problemos buvo aptartos su vyriausia gydytoja J. Galiauskiene, Ukmergės rajono savivaldybe.

Gyventojų mažėja, todėl mažėja ir finansavimas, nors darbo GMP medikai turi dar daugiau, nes rajonuose daugėja senyvo amžiaus žmonių.

LPS „Solidarumas“ valdyba nutarė kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją, kad būtų atkurtos darbo medicinos gydytojų pareigybės. Šiuo metu profesinės rizikos vertinimą atlieka šeimos gydytojas, kuris neturi galimybių tai nustatyti.

Valdyba priėmė nutarimą kreiptis dėl GMP paslaugų 1 balo vertės padidinimo iki ikikrizinio laikotarpio. Taip pat turi būti padidintas finansavimas felčeriams, kurie atlieka svarbias paslaugas kaimo vietovėse.  

Ukmergės greitosios medicinos pagalbos skyriaus greitųjų pagalbos automobilių vairuotojai buvo skatinami baigti paramedikų kursus. Žmonės įgijo kvalifikaciją, tačiau atlyginimai liko tokie patys. Vairuotojai, kurie įgijo paramediko kvalifikaciją ir atlieka tą darbą turėtų irgi gauti priemokas už papildomai atliekamas pacientams paslaugas.
 
Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėjas Arūnas Anužis teigė, jog greitosios pagalbos reforma susiduria su problema – savivaldybės nenori rajoninių greitųjų pagalbų apjungimo. Kaip teigė A.Anužis, sujungiant rajonų greitųjų pagalbų skyrius atsiranda galimybė papildomam apmokėjimui.

Kaip gerąjį pavyzdį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėjas Arūnas Anužis paminėjo Širvintų rajono pavyzdį, kuomet problemos su darbo užmokesčiu, automobiliais ir socialinėm garantijos išsisprendę greitosios pagalbos skyrių prijungus prie Vilniaus greitosios pagalbos stoties.

Kalbėdamas apie Rokiškio psichiatrijos ligoninę, A.Anužis teigė, jog jam viešint šioje ligoninėje ir kalbantis su darbuotojais, priešpriešos tarp darbuotojų ir administracijos jis nepastebėjo. Dėl tolesnių veiksmų sprendžiant ligoninės darbuotojų klausimus, pasiūlė palaukti teismo sprendimo.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėjas pažymėjo, jog yra pasiruošęs aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ sprendžiant sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojų klausimus.

Posėdyje taip pat aptarti įstatų pakeitimai, finansiniai klausimai, vykdomi projektai, užsienio komandiruotės ir kiti klausimai.
{phocagallery view=category|categoryid=206}

0 komentaras
0

Palikti komentarą