„Valstybė valstybėje“: panaikinta drausminė nuobauda profsąjungos nariui

autorius Solidarumas

Pareikalavus AB Lietuvos geležinkeliai profesinei sąjungai ”Solidarumas”, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus lokomotyvų depo mašinistams buvo išmokėtas darbo užmokestis už eilės metų prastovas. Vilniaus lokomotyvų depo mašinistas A.Š. tapo “Solidarumo” nariu, tačiau netrukus buvo pakviestas į depo viršininko kabinetą, kur jam buvo pasakyta gerai pagalvoti, nes „susidėjus“ su “Solidarumu” lauks nemalonumai.

Laukti ilgai neteko: A.Š. 2016-03-17 operatyviniame pasitarime buvo apkaltintas 2016 m. sausio 12 ir 21 dienomis nepasitikrinęs blaivumo po darbo. Už neblaivumo nepasitikrinimą alkotesteriu, kuris dažnai strigdavo ir neveikė, A.Š. 2016-04-06 įsakymu buvo paskirta drausminė nuobauda, – pastaba. AB „Lietuvos geležinkeliai“ keitė sveikatos tikrinimo aprašą, nurodė, kad darbuotojas neblaivumą turi pasitikrinti ne po darbo, o darbo pabaigoje, tačiau paskirtos drausminės nuobaudos A.Š. neatšaukė.

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga “Solidarumas” surašė VDI Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai prašymą panaikinti A.Š. paskirtą drausminę nuobaudą. 2016-07-29 sprendimu darbo ginčų komisija, susidedanti iš pirmininko A.Oleškevič, komisijos narių M.Bilkienės ir V.Lukošiaus, atmetė visus AB “Lietuvos geležinkeliai” atstovo teisininko V.Urbonavičiaus, kaltinimus “Solidarumo” nariui, pripažino neteisėta ir panaikino 2016-04-06 drausminę nuobaudą, Darbo ginčų komisija savo sprendime konstatavo:

1. Depo budėtojas priimdamas ir pasirašydamas ant kelionės lapo savo parašu patvirtindavo, kad kiekvieną kartą baigdamas darbą A.Š. buvo blaivus;

2. AB ”Lietuvos geležinkeliai” pažeidė Darbo kodekso 227 str.1d. ir 229 str. 1 d., pagal kurias darbo drausmė darbovietėje užtikrinama, sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam našiam darbui, taip pat skatinant už gerą darbą, o darbdavys ir administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, darbdavys nenustatė aiškaus reglamentavimo kaip turi būti tikrinamas neblaivumas baigus darbą. Atsisakymo pasitikrinti neblaivumą faktas turi būti nustatomas betarpiškai tą pačią dieną, o ne po 3 mėnesių, kada tokia priemonė netenka prasmės;

3. Administracija praleido DK 241 str. 1 d. vieno mėnesio teminą drausminei nuobaudai skirti;

4. AB ”Lietuvos geležinkeliai” pažeidė DK 2 str. 1d. 4p. įtvirtintą lygiateisiškumo principą skirdama A.Š. drausminę nuobaudą už blaivumo nepasitikrinimą po darbo, kai kiti Vilniaus depo mašinistai dirbantys Vilniaus geležinkelio stotyje apskritai šios procedūros neatlikdavo.

Petras Grėbliauskas, tel. 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą