Su viceministru aptarė situaciją AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus lokomotyvų depe

autorius Solidarumas
BMC 2983 1

2016 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai: Stanislavas Fedaravičius, Daiva Kvedaraitė, Audrius Cuzanauskas, Pavelas Jančis ir Petras Grėbliauskas susitiko su LR Susisiekimo viceministru Sauliumi Girdausku. Susitikimo metu aptarta darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinio dialogo, profesinės (streso) rizikos situacija AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Ypatingas dėmesys atkreiptas į situaciją Vilniaus lokomotyvų depe. Kalbėta apie darbuotojų sergamumą, nelaimingus atsitikimu, net gi savižudybių darbe atvejus AB „Lietuvos geležinkeliai“. Dar kartą atkreiptas dėmesys į tai, jog būtų tikslinga atlikti anoniminio anketavimo būdu lokomotyvų brigadų patiriamo streso darbe vertinimą dėl vaizdo kamerų įrašų viešinimo. Atkreiptas dėmesys į tai, jog įmonėje pasitaiko atvejų, kai darbo užmokesčio kintamoji atlyginimo dalis (KAD) mažinama už darbo drausmės pažeidimus.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, vadovaujama Stanislavo Fedaravičiaus, nuosekliai dirba iškeldama viešumon darbuotojų teisų pažeidimo atvejus, kurių neturėtų būti socialiai atsakingoje įmonėje. Profesinės sąjungos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius jau antrą kartą atleistas iš darbo. Galimai dėl to, kad yra aktyvus kovotojas už darbuotojų teises.

0 komentaras
0

Palikti komentarą