Grąžinkite valstybės tarnautojams sumažintą darbo užmokestį

autorius Solidarumas
uno

Anykščių profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Alvydos Verikienės  iniciatyva Anykščių rajono Trišalė taryba svarstė klausimą „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio  (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo  (toliau – Grąžinimo įstatymas) Nr. XII -1927 pakeitimo“.

Nuo  2009 m. gegužės  1 d. buvo priimtas sprendimas  sumažinti atlyginimus 15-20 kategorijų valstybės tarnautojams, tų pačių metų rugpjūčio mėn. įstatymas pakeistas, sumažinant 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientus, šiais sprendimais buvo sumažinti priedai už kvalifikacinę klasę. Toks mažinimas atrodė neteisėtas, todėl po teisminių procesų Konstitucinis teismas vis dėl to išaiškino, kad atlyginimai valstybės tarnautojams buvo mažinami neproporcingai. Konstitucinis teismas įpareigojo valstybę kompensuoti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokestį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Atrodo turėtų būti gerai, bet deja… Vyriausybės išminčiai sugalvojo tokią grąžinimo formulę, kad neproporcingai sumažintas darbo užmokestis ne tik, kad negrąžintas toks koks buvo prieš krizinį lygį, bet kai kurie žmonės patys turi  primokėti.

Mūsų trišalės tarybos nariai vieningai pasisakė prieš tokį valstybės tarnautojų pažeminimą ir kreipėsi į visas institucijas prašydami, kad būtina nedelsiant parengti ir Seimui pateikti Grąžinimo įstatymo pakeitimai, kurie užtikrintų visos neišmokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimą.

Valstybės tarnautojai vėl yra priversti kreiptis į teimą dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio. Teismai atmeta skundus, nes yra nustatytas kompensavimo mechanizmas. Teismai nenagrinėja ar  priimtas įstatymas neprieštarauja konstitucijai.

Teisingumas yra viena svarbiausių moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindas. Ir visi sprendimai turi būti  teisingi. Valstybės tarnautojai turėjo teisėtą lūkestį, kad jų atlyginimai bus kompensuojami teisingai ir ta apimtimi, kuria juos prarado, veikiant antikonstituciniams įstatymams. Nors teisingumas yra viena iš būtiniausių savybių, bet mūsų valstybėje viskas galima

Anykščių rajono Trišalės tarybos nariai priėjo vieningos nuomonės, kad Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė netinkamai aiškino konstitucinės jurisprudencijos principus šiuo klausimu bei nebuvo užtikrintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. nurodytas teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimas, ko pasekmė – priimtas neteisingas Grąžinimo įstatymas.

Mes norime ir būtų labai gerai, kad šiuo klausimu pasisakytų respublikos visų rajonų, miestų trišalės tarybos, profesinės sąjungos.

„“ kreipsis į LR Prezidentę, Ūkio ir Finansų ministerijas dėl susidariusios situacijos.

Priedas:  Anykščių rajono Trišalės tarybos rezoliucija- nutarimas.

Trišalės tarybos narė  A. Verikienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą