Aptarė tolimųjų reisų vairuotojų darbą

autorius Solidarumas

2014 gruodžio 12 d. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovai: A.Cuzanasukas, G.Sabaitis, G. Kondrackis bei LPS “Solidarumas” tarptautinė sekretorė D.Kvedaraitė susitiko su Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja I.Liuberte bei Darbo rinkos paslaugų poskyrio vedėju A.Griciumi.

Susitikime kalbėta apie tolimųjų reisų vairuotojų įdarbinimo Lietuvoje ir kitose ES šalyse situaciją bei piliečių iš trečiųjų šalių įdarbinimą Lietuvos įmonėse.
LVPS Solidarumas atstovai sake, jog pastebimi atvejai, kai įmonės atleidžia Lietuvos darbuotojus, ir priima vairuotojsu iš trečiųjų šalių, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, yra net gi Tadžikijos, Uzbekijos šalių vairuotojų.

Darbo biržos atstovė sakė, jog įmonės, kurios įdarbina trečiųjų šlaių piliečius, turi gauti darbui ir gyvenimui Lietuvoje leidimus. Leidimai įdarbinti ne ES šalių piliečius išduodami tik tuomet, jeigu reikiamos kvalifikacijos darbuotojų nėra. Tolimųjų reisų vairuotojų Lietuvoje trūksta. Per metus įisidarbinti pageidavo 369 žmonės, o laisvų darbo vietų užregistruota per 4 tūkstančius.

Profesinės sąjungos atstovai sakė, jog tolimųjų reisų vairuotojai susiduria su darbo teisės pažeidimais, pirmoje eilėje darbo užmokesčio pažeidimai, taip pat yra pažeidžiamas darbo ir poilsio laiko rėžimas.

Daiva Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą