Ministerijos pateikė atsakymus į Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” suvažiavimo rezoliucijas

autorius Solidarumas
atsakymai.jpg

Birželio 7 dieną vyko XIV – asis Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ suvažiavimas, kuriame priimtos keturios rezoliucijos: Dėl socialinio dialogo ir profesinių sąjungų teisių, Dėl atlyginimų politikos ir minimalios algos didinimo, Dėl jaunų asmenų geresnės apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų darbe, Dėl profesinių pensijų fondų. Rezoliucijas rasite paspaudę šią nuorodą.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija informavo, jog Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės pavedimu minėtos rezoliucijos išdalintos Seimo nariams.

Atsakymus į rezoliucijų pasiūlymus pateikė Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bei Žemės ūkio ministerija.

Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktame atsakyme pritariama Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pasiūlymui skirti daugiau dėmesio profesiniam orientavimui ir konsultavimui, didinti profesinio mokymo patrauklumą. Ministerija informuoja, kad siekdama profesinio mokymo turinio ir ūkio reikmių dermės, vykdo sektorinius tyrimus, skirtus įvertinti mokymo ir iš dalies gebėjimų poreikius 5 metams. Visą Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymą rasite čia.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pritaria LPS “Solidarumas” siūlymui steigti profesinius pensijų fondus, tai užtikrintų didesnes darbuotojų garantijas sulaukus pensinio amžiaus bei sudarytų sąlygas daliai darbuotojų į pensiją išeiti anksčiau. Ministerija taip pat remia LPS “Solidarumas” pasiūlymą, kad nebiudžetiniame sektoriuje dėl darbo apmokėjimo sąlygų nustatymo, dydžių ir didinimo galimybių būtų susitariama kolektyvinėse sutartyse. Visą ministerijos atsakymą perskaityti galite čia.

Žemės ūkio ministerija atsakydama į LPS “Solidarumas” rezoliuciją dėl jaunų asmenų geresnės apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų darbe, informavo, jog parengė ir šiuo metu derina LR Vyriausybės nutarimo “Dėl LR Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo “Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo projektą, kuriuo siekiama griežčiau reglamentuoti nepilnamečių asmenų paslaugų teikimą. Visą ministerijos atsakymą perskaitysite čia.

0 komentaras
0

Palikti komentarą