Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinės tarybos posėdis

autorius Solidarumas
koordvirg2

 
2017 rugpjūčio 5 d Vilniuje įvyko Lietuvos profesinė sąjungos „Solidarumas“ koordinacinė tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtinti profesinės sąjungos pasiūlymai Nacionaliniam susitarimui bei pritarta reikalavimui nuo naujų metų didinti minimalią algą iki 500 eurų.

 
Ypač didelis dėmesys buvo skirtas profesinių sąjungų stiprinimui ir lyderių apsaugai, nes paskutiniu metu padaugėjo išpuolių prieš profesines sąjungas. 2017 m. lapkričio 17 d.  Švedijoje, Geterborge vyks aukščiausiojo lygio Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, kuriame bus priimti sprendimai, nulemsiantys socialinės Europos ateitį. Lietuvos profesinės sąjungos  „Solidarumas“ koordinacinė taryba pritarė Europos socialinių teisių ramščiui ir siūlo priimti teisinį reglamentavimą Europos lygmeniu bei veiksmų planą pažadėtoms teisėms įgyvendinti. Socialinių teisių ramstį pristatė posėdyje dalyvavęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinio departamento vadovo pavaduotojas Evaldas Bacevičius.
 
Koordinacinė taryba išklausė Jolantos Keburienės pristatytą informaciją apie Nacionalinės sveikatos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį ir pritarė Greitosios medicininės pagalbos įstaigų darbuotojų kreipimuisi dėl darbo sąlygų ir saugos darbe pagerinimo.
 
Alma Nevierienė informavo, jog šiuo metu vyksta derybos dėl socialinių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties ir perspėjo, jog ji galios tik toms įstaigoms, kuriose yra profesinės sąjungos. 
 
Buvo apsvarstyta Europos socialinio fondo agentūros projekto, kuriame dalyvauja Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, eiga.
 
koordvirg3
 
koordvirga4
0 komentaras
0

Palikti komentarą