Premjerui pristatyti derybinės darbo grupės rezultatai

autorius Solidarumas

Vasario 26 d. Vyriausybėje rinkosi derybinės darbo grupės, kurioje buvo svarstomi švietimo įstaigų finansavimo, pedagogų darbo užmokesčio ir kiti klausimai, nariai, kurie pristatė savo darbo rezultatus Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui. Daugiausiai ginčų sukėlė priemonės, susijusios su pedagogų darbo užmokesčio kėlimu.

Diskusijų nekėlė tik sutarimas nuo šių metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams palaipsniui proporcingai kelti darbo užmokestį, kol jis pasieks bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų darbo užmokesčio lygį. Nors švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis išreiškė abejones, vis dėlto pritarta nuo š. m. rugsėjo 1 d. panaikinti prievolę mokyklų vadovams vesti 5 kontaktines valandas, jas atiduodant mokytojams.

Profesinių sąjungų atstovai kategoriškai pasisakė, kad nuo š.m. rugsėjo 1 d. minimali tarnybinių atlyginimų koeficientų riba būtų pakelta iki vidurkio. Premjeras neprieštaravo tam, tačiau nurodė lėšų šiam pakėlimui rasti iš švietimo ir mokslo ministerijos vidinių resursų. Profesinės sąjungos yra nurodžiusios konkrečius lėšų šaltinius – apriboti švietimo įstaigų valdymo išlaidas bei laikinai sustabdyti ar iš viso nutraukti daugybę abejotino reikalingumo ministerijos vykdomų projektų.

Tiek profesinės sąjungos, tiek premjeras iš esmės sutarė, kad ir 2016 m. turi didėti mokytojų atlyginimai. Tolimesnis atlyginimų kėlimo klausimas bus siejamas su etatinio darbo apmokėjimo įvedimu. Šios priemonės įgyvendinimo detalės bus sutartos švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje.

Kalbant apie ugdymo finansavimo tobulinimą, A. Butkevičius palaikė profesinių sąjungų reikalavimą mokinio krepšelį klasės krepšeliu pakeisti jau nuo 2016 m. sausio 1 d. švietimo ir mokslo ministerija įpareigota per du mėnesius su profesinėmis sąjungomis parengti ir dar šiais metais išbandyti naująją finansavimo tvarką.

Kuriant finansinių paskatų pedagogų skaičiui optimizuoti mechanizmą, nuo š.m. liepos 1 d. pradės veikti tvarka, kuri leis iš švietimo ir mokslo ministerijos biudžeto švietimo įstaigoms pridėti lėšų išeitinėms kompensacijoms mokėti pensinio amžiaus mokytojams, šalių sutarimu nutraukusiems darbo sutartį. Taip pat, profesinės sąjungos primygtinai siūlė, tuo pat metu pradėti mokėti kompensacines išmokas ikipensinio amžiaus mokytojams, savo noru nutraukusiems darbo sutartį. Išmokos būtų mokamos kol asmuo sulauks pensinio amžiaus, su sąlyga, jog jis nedirbs švietimo sistemoje.

Šiam siūlymui labai priešinosi premjeras ir vyriausybės atstovai. Konkreti išmokų mokėjimo tvarka bus paruošta kartu su profesinėmis sąjungomis iki gegužės 1 d. Kaip ir derybų metu, taip susitikime profesinių sąjungų atstovai griežtai pasisakė prieš Vyriausybės norą keisti teisės aktus, kurie sudarytų galimybę darbdaviui nutraukti darbo sutartį su mokytojais įgijusiais teisę į pilną senatvės pensiją.

Apibendrinant susitikimą, profesinių sąjungų žmonės priminė anksčiau Vyriausybės prisiimtą įsipareigojimą, pradėti derybas dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Pasak A. Butkevičiaus, derybos prasidės ne vėliau š. m. kovo 28 d., iš karto po to, kai Vyriausybė savo nutarimu tai daryti įpareigos švietimo ir mokslo ministrą. Šiuo metu prie Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) sukurtos jungtinės atstovybės deryboms dėl kolektyvinės sutarties, prisijungė Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) ir Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (KŠDPS). Prie šios atstovybės prisijungti yra oficialiai pakviestos Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Tą pačią dieną, apie įvykusio susitikimo su premjeru A. Butkevičiumi detales, buvo asmeniškai informuota ir Seimo pirmininkė L. Graužinienė. Ji savo ruožtu įsipareigojo kontroliuoti kaip Darbo partijos deleguotas švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis vykdys derybinėje darbo grupėje pasiektus sutarimus. Taip pat, L. Graužinienė bus nuolat informuojama apie derybų dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties eigą.

0 komentaras
0

Palikti komentarą