Profesinės sveikatos priežiūros plėtros komisijoje

autorius Solidarumas

2013 m. spalio 17 d. www.lps.lt internetinėje svetainėje rašėme apie sveikatos apsaugos ministro 2013-09-20 įsakymu sudarytą specialistų darbo grupę, kuri iki 2014 m. birželio 1 d.  turi pateikti Vyriausybei profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepciją. Ten pat galima rasti duomenis apie komisijos narius.

2014 m. sausio 24 d. Higienos institute įvyko eilinis darbo grupės komisijos posėdis, kuriame buvo aptartas pataisytas koncepcijos projektas (1 priedas) ir komisijos narių  siūlymai (2 priedas). LPS „Solidarumo” atstovas pritarė siūlymui papildyti SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 patvirtintą profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose aprašą nurodant, kad prieš tikrinant darbuotojo sveikatą darbdavys turi pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigai  duomenis apie darbuotojo profesinę (psichosocialinę, smurto) riziką

Ženkliai išaugus sergamumui dėl patiriamo streso darbe 2013 m. kovo 13 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 228 patvirtino 2012-2016 metų programos prioritetines priemones, kurių 5 punkte yra nurodyta skatinti darbdavius rūpintis darbuotojų sveikata, numatyti sveikatos priežiūros vystymo kryptis. Iki šiol darbuotojų profilaktiniai sveikatos patikrinimai vykdomi netinkamai, 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nuostatos yra prieštaringos, profilaktinius sveikatos patikrinimus turėtų atlikti darbo medicinos gydytojai, kurių Lietuvoje liko tik 16. 

Visą profilaktinių sveikatos patikrinimų darbą atlieka sveikatos priežiūros įstaigų šeimos ar vidaus ligų gydytojai, kurie turi būti, bet ne visada išklauso darbo medicinos 36 valandų mokymo programas, rašydami darbines rekomendacijas nesilanko įmonėse ir nežino profesinės rizikos darbo vietose.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą